Helsingin yliopisto

Viittausohje

Elektronisessa muodossa olevaan lähteeseen viitattaessa on mainittava tavanomaisten tietojen lisäksi myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty.

Yhteen henkilöön kohdistuvassa viittauksessa on hyvä olla mukana ylioppilaan id-numero, koska sen tarkoituksena on yksiselitteisten viittausten mahdollistaminen.

Esimerkki 1 (viittaus Ylioppilasmatrikkeliin yleisesti):
Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi>. Luettu 4.1.2024.

Esimerkki 2 (viittaus henkilöön id 369):
Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Lagus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=369>. Luettu 4.1.2024.