Helsingin yliopisto

Henkilötiedot

13.6.1867 BERGBOM Karl Zachris 18771 (pohj. 1869). * Oulu 31.12.1845, vanht lääninkamreeri, kollegiasessori Karl Gustaf Bergbom ja Helena Franzén. Yo Hfors privatlyc. Tuomt 1871. VT 1873. Senaatin maanviljelystoimitusk. protokollasiht. 1891-92, kulkulaitostoimitusk. 1892-94. Suomen Pankin johtaja 1894-. Valtioneuvos 1898. † Helsinki 5.9.1903. – Pso 1886 Agnes Maria Gripenberg.