Helsingin yliopisto

Tiedot

Rehtorikausi 1747–48. Merkintä Boreaalisen osakunnan matrikkelissa Rectore Magnifico Mathes: Prof: Ord: D:no Njcolao Hasselbom. Merkintä Satakuntalaisen osakunnan matrikkelissa Anno 1748. Pro Rectore Domino Nicolao Hasselbom Matheseos Professore celeberrimo. Merkintä Viipurilaisen osakunnan matrikkelissa Pro-Rectore Nicolao Hasselbom Mathem. Prof. reg. ord. 1747–1748. Merkintä Smålandilaisen osakunnan matrikkelissa Rectore iterum Magnifico Johanne Brovallio S. S. Theologiae Doctore et Professore Reg: et Ord: Sub hoc rectoratu nemo Smolandorum huic albo nomeen suum dedit. Merkintä Indexissä [Hasselbom Nic: V. G. Rect: 394. 341 Prorector 416].

Rehtori 1747/48: Johan Browallius U670.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 83a; HYK ms., Bor. osak. matr.; HYK ms., Satak. osak. matr. I; HYK ms., Smål. osak. matr.; HYK ms., Viip. osak. matr. I. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 52 (XCIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 1–99, 441–458 (Cons. Acad. Min. protok.).

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: . Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U10098>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.