Helsingfors universitet

Välkommen till Helsingfors universitets studentmatrikel

Studentmatrikeln 1640–1852 innehåller över 18 000 studenters uppgifter. Den ersätter Vilhelm Lagus numera föråldrade matrikel från slutet av 1800-talet. Den reviderade matrikeln bygger på en systematisk genomgång av universitetets arkiv samt kyrkböcker och släktforskning som publicerats under 1900-talet.

Matrikeln omfattar en betydande del av Finlands och universitetsinstitutionens historia. I databasen kan många forskare också hitta en bit av sin egen släkthistoria.

Man kan söka i matrikeldatabasen på flera olika sätt. Med guidad sökning kan man t.ex. söka studenter enligt deras hemort eller i en bestämd källa. Med sökformuläret kan man söka studenter med valfritt sökord. Träffarna kan sparas i en pdf-fil för senare användning eller utskrift.