Helsingfors universitet

Hur man hänvisar till matrikeln

Då man hänvisar till en elektronisk källa måste man utöver de vanliga uppgifterna ange även dokumentets URL-adress och datum för när dokumentet lästs.

Då det gäller en hänvisning till en enskild person är det bra att ange studentens id-nummer. Numren finns till just för att möjliggöra entydiga hänvisningar.

Exempel 1 (allmän hänvisning till Studentmatrikeln):
Yrjö Kotivuori, Studentmatrikeln 1640-1852. Webbpublikation 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi>. Hämtad 4.1.2024.

Exempel 2 (hänvisning till personen med id 369):
Yrjö Kotivuori, Studentmatrikeln 1640–1852: Jöran Lagus. Webbpublikation 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=369>. Hämtad 4.1.2024.