Helsingfors universitet

Tidigare studentmatriklar

Matriklarna och länkar till matriklarna:

Vilh. Lagus, Album studiosorum academiæ Aboensis MDCXL–MDCCCXXVII. Åbo akademis studentmatrikel å nyo upprättad. Förra afdelningen 1640–1740. Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland 11:1–3. Helsingfors 1889–91. 490 + 46 s.

Senare afdelningen 1740–1827. Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland 11:4–6. Helsingfors 1892–95. 714 + 50 s.

Supplement. Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland 11:7. Helsingfors 1906. 143 + 31 s.

Tor Carpelan, Helsingfors universitets studentmatrikel 1828–1852. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 203:1–2. Helsingfors 1928–30. 245 s.