Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 90 henkilöä. Olet sivulla 1 / 165.

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

Lue ‹Förord.›
s. 1 Lue XCIII.
Rectore Algoth Scarin II 1740.
Studiosi inscripti 82. Pagg. 386–389.
Bor. 451–458; Ob. 792–814; Sat. 673–679; Sm. 0; Svg. 240–242; Vib. 616–623.
s. 1 6711 Adlercreutz, Henr. Thomas. p. 386 || Son af sist hofrättsr. i Åbo hofr. Er. Adlercreutz († 1741). Född 1732 i Sth. I hemmet informerad först af Abr. Wetter (p. 364), sedan af Joh. Ignatius (p. 364). Student under den sistnämdes vård 15.6.1741. Flykting med sin informator till Sverige 1742. Stannade efter freden i Sverige. Student i Upsala 8.2.1746. Auskultant i Svea hofr. 1748, e. o. notarie der 1753. Afsked med kolleg. assessors titel 1760. Nedslog sig härefter på sina egendomar (Boe och Sjundby gård) i Finland. Död 1801 på Boe gård. Efterlemnat Hist. polit. Anteckningar, hvilka 1887 utg. af Elis Lagerblad i Sv. Litt. Sällsk. i Finland Skrifter VIII.
s. 1 6757 Aeimilæus, Nicolaus [Nicolai] Ostrob. p. 388 || Ob. 813: 1741. Hans far p. 178. Född 1722. E. o. landtmätare. Död 1773.
s. 1 6758 Aeimilæus, Israel [Nicolai]. – Ob. 814: 1741. Föregåendes bror. Född 1724. Respondens 9.3.1745 u. And Wetterblad, 7.3.1747 pro gradu u. Scarin. Magister 3.8.1748. Pvgd 1747 till sockneadj. i Storkyro. Kpl der 1748. Kh i Muhos 1769. Död 1776.
s. 1 6716 Algeen, Andr. Bor. p. 386 || Bor. 451: 16.10.1740. Hans far p. 301. Född 1722. Expektant 1750. Betyg 5.11.1752 att pvg till pastorsadj. i Pyhämaa. Vicepastor der 1760. Kpl i Lappo 1760. Död 1783.
s. 1 6706 Backman, Reinhold [Vilhelm] Ostrob. p. 386 || Ob. 792: 1740. Stadssekreterare och handlande i Nykarleby.
s. 1 6769 Barck, Gustav. Tavast. p. 389 || Inskrifven i nation 16.7.1741. Flitigt vid akad. ännu 1748, „qvick, sedig“.
s. 1 6732 Beck [äfv. Bäck], Zacharias Ostrob. p. 387 || Ob. 804: 1740. Hans bröder p. 363. Lemnade akad. redan 1741. Liqvidationskommissarie 1749. Länsman i Ijo.
s. 1 6744 Bergbohm, Eric. Satac. p. 388 || Sat. 679: Ulfsbyensis, 14.3.1741; obiit studiosus.
s. 1 6719 Bergman, Joh. Vbotn. p. 387 || Svg. 242: 23.10.1740. I prot. 15.11.1740 afslås hans begäran att blifva gratis inskrifven. Informator på Åland för afl. hhöfd. Hernmarcks barn 1740–41; hos hofr. ass. Martin 1745. Afreste 1747.
s. 1 6783 Bergström, Sigfrid. Nyl. p. 389 || Trol. = Bergstenius Sigfr. Nyl., om hvilken det följande. Student 16.7.1741. Bondeson från Kiviniemi i Lojo. Informator hos vicelagman Lannæus. Betyg 8.11.1754 till pvg. Bruksprest i Andskog 1754, i Koskis 1778. Död 1790.
s. 2 6777 Biström, Adam. Tavast. p. 389 || Inskr. i nation 16.7.1741. Afhöres ej vidare. „Torde afrest till Ryssland“, säges i en förteckn. af 1748.
s. 2 6739 Boelius, Petr. Boreal. p. 387 || Bor. 452: 4.3.1741; mercator civ. Neostadiensis, obiit 1769. Vistades i Letala 1748.
s. 2 6709 Brandberg, Joh. Ostrob. p. 386 || Ob. 795: 1740. Handlande i Uleåborg.
s. 2 6742 Bökman, Petrus Laurentius Vib. p. 388 || Vib. 617: 28.2.1741. Hans bror p. 437. Född 1726. Studerade juridik o. ekonomi. Vistades hemma hos sina föräldrar i Sysmä 1748, 1753. Var 1762 fänrik vid Björneborgs regem.
s. 2 6743 Bökman, Arvid Henricus Vib. p. 388 || Vib. 618: 28.2.1741. Föregåendes bror. Nämd i prot. 21.6, 7.7.1749 föreslagen till venia auscultandi i hofr. Var 1762 konduktör vid fortifikationen.
s. 2 U745 Böckelman, Frid. Ostrob. – Student i Upsala 22.2.1743: exsul ex Finlandia. Respondens der 1746 u. Joh. Ihre.
s. 2 6748 Castin, Carolus Paulus Bor. p. 388 || Bor. 454. Skrifvare hos häradsh. Voivalenius i Sääxmäki 1748. Postskrifvare 1751. Betyg 8.12.1752 till auskult. i Åbo. Landssekreterare i Vasa.
s. 2 6768 Chytræus, Jacob. Aboens. p. 389 || Hans far p. 280, styffar Salinius p. 320. Stipendiat 1745–49. Respondens 9.3.1748 (med ded. till sin styffar och grat. af sin bror Henr.) u. Hassel, 30.6.1748 pro gradu u. Scarin. Magister 3.8.1748. Död 1749 på våren.
s. 2 6747 Cleve, Joachim. Vib. p. 388 || Vib. 620: 22.4.1741. Hans far p. 236. Född 1727. Respondens 13.12.1749 (med ded. till sin morbror Henr Alopæus, kpl. i Libelits) u. Hassel. Filos. kandidat 1751. Informator i Borgå. Betyg 13.8.1753 till pvg. Tjenstgjorde i Borgå och Perno. Kpl i Helsingfors 1758. Tillika bataljonspred. Kh i Padasjoki 1771. Död 1795.
s. 2 6784 Dahlström, Ol. Austrof. p. 389.
s. 2 6606 Drysell, Bened. – Jfr p. 379.
s. 2 6749 Ekenberg, Laur. Andreas Nob. p. 388 || Ob. 805: 1741. Son af kaptenen, tullinspektor Petr. Ekenberg i Vasa († 1749). Född 1724. Auskultant i hofr. 1742. Hofrättsadvokat i Åbo 1747. Vicehäradsh. Juris doktor i Greifswald 1761. Tog stämning 23.1.1764 mot sin anförvandt prof. Hassel för uraktlåtenhet vid bouppteckn. efter dess hustru Chr. Paléns förra man, prof. Stenman, Deraf en långvarig och kitslig rättegång, hvarom i prot. 9.4, 7.5, 21.5, 7.12, 23.4.1765 etc. med efterdyningar ännu 14.12.1770 etc. Död 1787.
s. 2 6750 Fagerlund, Henr. H. Ostrob. p. 388 || Ob. 806: 1741. Vid akad. ännu 1749, teolog.
s. 2 6759 Fœnander, Georg. Tavast. p. 388 || Hans bror p. 435?
s. 2 6779 Fontelius, Christophorus Bor. p. 389 || Bor. 455: Rimitoensis, 11.11.1741. Akad. attest af 27.3.1747 för honom att antaga kondition i Kyrkslätt finnes bland handll. Informator i Sjundeå 1748. Hans far p. 208.
s. 2 6727 Freitag, Joh. Ostrob. p. 387 || Ob. 799: 25.11.1740. Son af handl. i Nyen och sedan i Brahestad Frans Didr. Freitag († 1728 i Sth). Född 1723 i Brahestad. Student i Upsala 19.11.1741. Pvgd 1755. Sockneadj. o. pedagog i Nykarleby 1760. Kpl i Munsala 1762. Död 1775.
s. 3 6723 Frestare, Petr. Vesm. p. 387 || Ob. 797: 1740; chirurgiæ studiosus, mortuus eodem anno.
s. 3 6756 Fårbuss [Forbus], Henr. Ostrob. p. 388 || Ob. 812: 1741. Hans far p. 268, bror i LXXXVIII. Drunknade i Åbo å 1741.
s. 3 6781 Gjönsteen, Gust. Ab. p. 389.
s. 3 6733 Gyllenstolpe, Edvard. p. 387 || Hans far p. 213. Född 1726. Fänrik i fransk tjenst 1748. Kapten 1770 och sist major vid Dalregementet. Gjorde såsom handledare för gr. Magn. Fredr. Brahe och sedan för en rysk gr. Narischkin vidsträckta resor genom Europa. Död 1789 i Åbo.
s. 3 6736 Hæggrot, Andr. Satac. p. 387 || Sat. 675: Euraensis, 16.1.1741. Född i Eura, Nuorante by. Pvgd 1744. Kpl i Vederlax 1745, i Ruokolax 1756. Död 1770.
s. 3 6752 Hannelius, Salom. Ostrob. p. 388 || Ob. 808: 1741. Nämdemansson. Född 1722 i Ilmola. Stipendiat 1745–47. Respondens 14.7.1742 u. Joh. Ekelund, 27.6.1744 (med ded. på finsk vers till sin far Andr. Petarinpoica) pro gradu u. Brovallius. Magister 18.7.1745. Præses för en diss. 26.4.1746. Docens i fysik 1746. Vicepastor i Ilmola 1747. Kh der 1754. Kongl. hofpredikant 1777. Död 1796.
s. 3 6707 Hast, [Barthold.] Rudolph. Vasens. p. 386 || Ob. 793: 1740. Son af regementsfältskären Herm. Hast, som 1721 kom från Tyskland till Vasa († 1749). Född 1724. Student jemte sin bror Reinhold (som ej tyckes varit student i Åbo) i Upsala 23.5.1744. Respondens der 1745 u. Linné, 1747 u. Rosén för medicinsk doktorsgrad. Promoverad medic. doktor 30.10.1747. Guvernements medicus i Helsingfors s. å. Provincialläkare i Vasa. Ifrade för koppympning och surbrunnars upptagande. Död 1784. Hans söner p. 534 och 546.
s. 3 6730 Helander, Henr. – Ob. 802: 1740. Född 1719 i Uleå. Pvgd 1747. Sockneadj. i Limingo (Kembele) 1753. Kpl der 1771. Död 1773.
s. 3 6753 Hellberg [äfv. Hællbergh, Hällberg], Gerhard. Ostrob. p. 388 || Ob. 809: 1741. Hans far (och farfar) p. 286. Student i Upsala 12.9.1745. Respondens 16.6.1747 (med ded. till sin farfar) u. Mennander, 15.6.1748 pro gradu u. Scarin. Utesluten för öfvertalighet från promotionen 3.8.1748, enl. prot. 27.7.1748. Magister 30.7.1751. Drunknade (före promotionen?) vid ridt öfver en bäck i Lappfjärd, hvilken derför ännu kallas Papinoja (Alcenius).
s. 3 6724 Holmberg, Eric. Satac. p. 387 || Sat. 673: Björneburgensis, 16.12.1740. Född 1721 i Sth. Pvgd 1744. Klockareprest i Kimito 1746. Kpl der 1753. Död 1777. Redaktör af Hiereuologia Kimitoensis, ms som finnes der.
s. 3 6738 Homén, Joh. Satac. p. 387 || Sat. 677: Euraensis, 20.1.1741. Hans far i LXXI. Född 1722. Pvgd 1747 till pastorsadj. i Kumo. Sockneadj. i Eura 1754. Kpl i Kiukkais 1768. Död 1769.
s. 3 6762 Hortelius, Johan Boreal. p. 388 || Bor. 456: 1741. Hans far p. 276. Född 1726. Respondens 56.3.1748 (med ded. till sin svåger Bernh. Otto Schauman, major vid lifdragonerna) och pro gradu 4.5.1751 (med ded. till sin far) u. Scarin. Pastorssubstitut i Nyby. Död 1767.
s. 4 6736 Hägert, Andr. – I Satac. fisci räkning 1741. Trol. skriffel för Hæggrot här ofvan.
s. 4 6773 Kask, Laurent. Aboens. p. 389 || Son af guldsmeden Joak. Kask i Åbo († 1742). Hans kusin p. 385. Auskultant i Åbo hofrätt 1751. Notarie der.
s. 4 6726 Kiellin, Petr. Ostrob. p. 387 || Ob. 798: 1740. Son af rådman o. handl. Petr. Kjellin i Brahestad. Född 1721. Student i Upsala 19.11.1741. Respondens i Åbo 31.10.1747 (med ded. till sin far) och pro gradu 23.7.1751 u. Mennander. Magister 30.7.1751. Pvgd 1757 till sockneadj. i Uleå; stationerad i Uleåsalo 1761. Död 1791.
s. 4 6764 Krogius, Sam. Vib. p. 388 || Vib. 622: 27.5.1741. Hans bror p. 383, med hvilken student i Upsala 10.12.1742. Född 1728. Respondens 14.6.1746 u. Joh. Krook, 13.6.1748 (med ded. till sin far) pro gradu u. Mesterton. Magister 3.8.1748. Pvgd 1751. Kongl hofpredikant 1765. Kh i Rantasalmi 1766. Död 1796.
s. 4 6746 Kyander, Andr. Vib. p. 388 || Vib. 619: 22.4.1741. Hans far p. 254. En Andr. K. skolkollega i Fredrikshamn 1740.
s. 4 6731 Lampel, Dan. Ostrob. p. 387 || Ob. 803: 1740; adj. ministerii in Wetil [ej hos Strandb.]. Lemnade akad. 1745. „Är gift, vistas i Lochteå“, säges i en nationsfört. 1748.
s. 4 6734 Leopold, Andr. Joh:is p. 387 || Hans bror p. 395. Gymnasist i Borgå 1738. Student 1740. Hade för afsigt att studera medicin, men råkade på förfall.
s. 4 6741 Lillius [Lilius], Joh. Satac. p. 388 || Sat. 678: Messubyensis, 25.2.1741. Hans far p. 230, bröder p. 332, 343, 349. Född 1724 i Längelmäki. Auskultant i Åbo hofr. 1745. Viceauditör vid Björneb. regem. 1748. Vicehäradshöfd. 1750. Notarie i Åbo hofr. 1760. Protonotarie 1762. Advokatfiskal 1769. Assessor 1770. Hofrättsråd 1771. Afsked 1796. Död 1803. Skrifter, se Åbo hofr. Hist. p. 369 f. 569 f. och G. Lagus i Finsk-Svenska Litt.
s. 4 6737 Lindell, Joh. Satac. p. 387 || Sat. 676: Ulfsbyensis, 16.1.1741. Född 1719. Respondens 13.4.1751 u. Mennander. Betyg 10.4.1754 att pvg till adj. i Sastmola. Apologist i Björneborgs skola 1761. Död 1767. Skrift, se Elmgr. I, 131. – En annan Joh. Lindell p. 365.
s. 4 6745 Lindholm, Steph. Nyl. p. 388 || Student 4.4.1741. Okända öden sedan 1748.

Siirry sivulle:
1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >