Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1740 Barthold Rudolf Hast 6707. * Mustasaaressa 9.4.1724. Vht: Pohjanmaan maavälskäri Herman Henrik Hast (kotoisin Saksasta, † 1749) ja Anna Kristina Råberg. Vaasan triviaalikoulun oppilas 29.8.1733 – 1739 (Aboam). Ylioppilas Turussa sl. 1740 Hast Rudolph. Vasens _ 386. Pohjalaisen osakunnan jäsen 1740 [1740] Bartholdus Rudolphus Hast. 1745 elegantem de Amphibiis Gyllenborgianis edidit disputationem. Exhibitis deinde 1747 thesibus medicis, Doctor renuntiabatur Upsaliæ. 1749. medicus provincialis Ostrobotniæ, antea gubernaminis Finnici. | Titulo et honore Adsessoris Regii. Colleg. Med. auctus 1762. Obiit 17‹–›. Ylioppilas Uppsalassa 23.5.1744 Bartholdus Rudolphus Hast civis Ab. Ostrob. Respondentti Uppsalassa 18.6.1745, pr. lääket. ja kasvit. prof. Carl Linnaeus. LL. Respondentti Uppsalassa 24.10.1747 pro doctoratu, pr. lääket. ja anat. prof. Nils Rosén. LT Uppsalassa 30.10.1747. — Etelä-Suomen lääninlääkäri (asuinpaikkana Helsinki) 1747. Pohjanmaan piirin piirilääkäri (asuinpaikkana Vaasa) 1749, ero 1783. Samalla Vaasaan perustamansa sairaalaan johtaja 1766–77. Perusti apteekin Vaasaan 1760 ja Ouluun 1762. Asessori s.v. Toimi myös eläinlääkärinä ja rokottajana. † Mustasaaressa 3.10.1784.

Pso: 1:o 1751 Brita Helena Peldan († 1771); 2:o 1773 Margareta Katarina Bladh († 1834).

Appi: Lapväärtin kirkkoherra, FM Isak Peldan 5498 (yo 1725, † 1748).

Veli: ylioppilas Reinhold Hast U750 († 1748).

Veli: Herman Henrik Hast U758.

Veli: Vaasan hovioikeuden kanslisti Benjamin Hast 9042 (yo 1772, † 1777).

Poika: piirilääkäri, LT Herman Rudolf Hast 9203 (yo 1774, † 1821).

Poika: ylioppilas Karl Isak Hast U855 († 1779).

Poika: luutnantti Barthold Fredrik Hast U1302 († 1799).

Lanko: lääninsihteeri Karl Paul Castin 6748 (yo 1741, † 1784).

Lanko: Pohjanmaan salpietarikeittämöiden tarkastaja Johan Stenberg 7406 (yo 1748, † 1777).

Lanko: laivanvarustaja, kanslianeuvos Pehr Johan Bladh 8423 (yo 1763, † 1816).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 83a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #793; KA valtakunnanregistratuura 9.12.1721 f. 148 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Herman Hast at wara Landtfältskär uti Österbottn ... medelst Petter Waltzes dödel. frånfälle Landtfeldtskiärs beställningen i Österbottn är ledig worden), 9.12.1721 f. 149, 9.12.1721 f. 151, 9.12.1721 f. 152. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 3 (XCIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 75 (XCIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 16, 25; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 329; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #333; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #793. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 309, 397; J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria II:1 (1823) s. 387; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #76; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 22; G. Johnsson, Suomen piirilääkärit 1749–1927. SSV 11 (1927) s. 128; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1904D, 3296D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2195; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 601; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 309.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Barthold Rudolf Hast. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6707>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.