Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1741 Lorentz Anders Ekenberg 6749. * Vaasassa 24.3.1724. Vht: Vaasan tullitarkastaja, kapteeni Per Ekenberg († 1749) ja Anna Kristina Prytz. Vaasan triviaalikoulun oppilas 16.10.1733 – 1739 (Aboam). Ylioppilas Turussa kl. 1741 [Ekenberg] Laur. Andreas Nob _ 388. Pohjalaisen osakunnan jäsen 1741 [1741] Laurentius Andreas Ekenberg. Nobilis. 1742 inter alumnos Regii Judicii Finlandici est receptus. 1747 d. 3 Aprilis ab eodem regio dicasterio Advocati honore et titulo dignus judicatus; | et ob insignem variisq: documentis probatam Juris Scientiam A:o 1761 die 16. Augusti a Facultate Juridica Regiae Academiae Gryphisvaldensis Juris Utriusqve Doctor Publico Diplomate renunciatus est. | Obiit 17‹–›. Turun hovioikeuden auskultantti 1742. MOK. Ylioppilas Greifswaldissa 12.8.1761 Laurentius Andreas Ekenberg Ostrobothnia-Suecus, iuris utriusque candidatus. MOT Greifswaldissa 16.8.1761. — Turun hovioikeuden asianajaja 1747. Varatuomari. Omisti Ekstensholmin (Lapilan) tilan Naantalissa vuodesta 1758. Valtiopäivämies 1760–62, 1765–66, 1769–70 ja 1771–72. † Naantalissa 17.9.1787.

Pso: 1754 Katarina Stenman († 1812).

Appi: itämaisten kielten professori, FM Grels Steenman 5289 (yo 1718, † 1746).

Isän isä: rykmentinmajoitusmestari Lorentz Ekenberg 737 (yo 1649/50, † 1708).

Äidin isä: Turun pormestari Anders Prytz 1867 (yo 1666/67, † 1710).

Vävy: Naantalin kappalainen Johan Churberg 8736 (yo 1767, † 1791).

Vävy: Naantalin postimestari David Åkerlin 9233 (yo 1774, † 1798).

Vävy: Lokalahden kappalainen, FM Kristian Lencqvist 9380 (yo 1776, † 1808).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #805. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 2 (XCIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 108 (mainitaan eräs Ekenberg); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 211, 288; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #350; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #805; Die Matrikel der Universität Greifswald 1700–1821. Band 1 (hrsg. v. R. Schmidt und K-H. Spiess, 2004) s. 303. — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 513 (Ekenberg Tab. 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1824D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.1.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lorentz Anders Ekenberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6749>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.