Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8 henkilöä. Olet sivulla 1 / 53.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

Lue ‹Företal.›
s. 1 Lue Daniel Myreens rektorat
28.8.1828–12.6.1829
s. 1 14534 Gabriel Reinhold Hartman f. Åbo 2.9.1809. Fdr bibliot. v. Åbo akad. Gabriel Israel H. och Sofia Charlotta Aminoff. Vb Borgå gymn. Nyl. FK och FM 1832. Lärare vid Finska kadettkåren 1833. Kyrkoherde i Kronoborg 1848. † där 3.9.1862.
s. 1 14535 Adolf Relander f. Tohmajärvi 29.9.1804. Fdr klockaren Mikael R. och Katarina Elisabet Svahn. Vb Borgå gymn. Vib. Skollärare i Viborg 1836. Kyrkoherde i Sordavala 1865. † där 19.1.1866.
s. 1 14536 Karl Fredrik Bergholm f. Helsingfors 15.7.1808. Fdr rådm. Peter B. och Katarina Fredrika Brunckman. Vb Borgå gymn. Nyl. Teol.ex. 1831. Kyrkoherde i Sibbo 1865. † där 29.5.1868.
s. 1 14537 Johan Julius Heinricius f. Idensalmi 1.5.1811. Fdr häradshövd. i Idensalmi Gabriel H. och Sofia Charlotta Gummerus. Vb Borgå gymn. Vib. † Helsingfors 30.6.1835.
s. 1 14538 Gustaf Ludvig Mollerus f. Libelits 9.2.1812. Fdr häradsh. Salomon M. och Hedvig Elisabet Possenius. Vb Borgå gymn. Vib. Domarex. 1833. Hovrättsråd i Viborg 1863. † där 23.8.1868.
s. 1 14539 Casper Otto Ollberg f. Strömfors 3.5.1807. Fdr bruksbokhåll. Fredrik Adolf O. och Maria Kristina Covén. Vb Borgå gymn. Nyl. † Helsingfors 29.11.1829.
s. 1 14540 Casper Wilhelm von Nandelstadh f. Rantasalmi 15.5.1810. Fdr majoren Johan Wilhelm v. N. och hans första hustru Anna Lovisa John. Vb Viborgs gymn. Vib. Domarex. 1832. Kopist vid generalguvernörskansliet 1832. Rysk translator vid länsstyr. i Vasa 1833; avsked 1836. † Fredrikshamn 1.4.1838.
s. 1 14541 Mårten [Richard M.] Degerman f. Torneå (?) 20.4.1788. Fdr Vb Univ. i Uppsala (stud. 21.10.1805 enl. Lagus studentmatr., men ej återfunnen där). Österb. Lantm.ex. 1829. Vicelantmätare 1830. † Torneå 25.6.1846. – Upptagen redan av Lagus i hans studentmatrikel.
s. 1 14542 Viktor Ferdinand Gyllenbögel f. Björneborg 3.2.1811. Fdr överstelöjtn. Anders G. och hans andra hustru Sofia Elisabet von Konow. Vb A. E. Hedberg. Aboens. Lantm.ex. 1832. Vicelantmätare 1838. Ägde Ytterö vid Björneborg. † Nystad 27.1.1885.
s. 1 14543 Frans Emil Lindebäck f. Björneborg 15.11.1810. Fdr provinsialläk. Jakob L. och Margareta Nylander. Vb A. E. Hedberg. Sat. Lantm.ex. 1833. Lantm. auskultant 1833. Fabriksägare. † Vasa 24.7.1844.
s. 1 14544 Johan Edvard Öhman f. Helsingfors 13.10.1809. Fdr guldsmeden Johan Ö. och Katarina Schogster. Vb Borgå gymn. Nyl. FK 1834. FM 1836. Gymn.lektor i Borgå. † Stockholm under resa 27.8.1856.
s. 2 14545 Erik Gustaf Åkesson f. Borgå 17.4.1812. Fdr löjtn. Anders Arvid Å. och Gustava Ongelin. Vb Borgå gymn. Nyl. Domarex. 1833. Hovrättsassessor 1858. † Vasa 24.11.1858.
s. 2 14546 Carl Fredrik [Christer F.] Jaeckell f. Nurmijärvi 8.1.1810. Fdr kapt. vid arméns flotta Adolf Fredrik J. och Kristina Lovisa Nassokin. Vb Finska kadettkåren. Nyl. Lantm.ex. 1830. E. o. kommissionslantmätare i Nylands län 1850. † Tusby Kervo 3.3.1853.
s. 2 14547 Claës Adam Wahlberg f. Esbo (Bodom) 4.12.1811. Fdr majoren vid artilleriet Tomas W. och Sofia Maria Jägerskjöld. Vb J. J. Nervander. Nyl. Domarex. 1833. Vicepresident i Åbo hovrätt 1871. † Åbo 29.3.1874.
s. 2 14548 Axel Fredrik Wahlberg f. Esbo (Bodom) 6.4.1813. Fdr majoren vid artilleriet Tomas W. och Sofia Maria Jägerskjöld. Vb J. J. Nervander. Nyl. Till kadettkåren 1830. Fänrik i rysk tjänst 1835. † som överste i Moskva 20.5.1862.
s. 2 14549 Anders Johan Riddelin f. Lovisa 9.8.1809. Fdr rådm. Magnus Wilhelm R. och Ulrika Sofia Kiljander. Vb brodern G. W. Riddelin. Lantmäterielev. Nyl. Lantm.ex. 1830 Ingenjör vid överstyrelsen för lantmäteriet 1867, avsked 1874. † Lovisa 3.7.1880.
s. 2 14550 August Edvard Granfelt f. Hausjärvi (Ryttylä) 7.3.1812. Fdr överjägmäst. August Fredrik G. och Magdalena Elisabet af Enehjelm. Vb G. De Besche. Sat. FK och FM 1836. TK 1841. TL 1843. Kyrkoherde i Tammela 1855. TD 1857. Lantdagsman. † Tammela 31.10.1899.
s. 2 14551 Christer Ludvig Reinhold Jägerskjöld f. Tenala 25.1.1812. Fdr översten Christer Ludvig J. och Hedvig Gustava Kristina Taube. Vb (intyg av 5 skilda lärare!) Aboens. Överstelöjtnant vid Åbo ind. skarpsk.bat. 1865. Översteavsked 1868. Innehade Sjölax fideikommiss i Kimito. † Åbo 4.3.1904.
s. 2 14552 Robert Toussaint Enckel f. Orimattila 11.8.1809. Fdr khd Carl Henrik Enckell och Ottiliana Lovisa Charpentier i hennes 1 gifte. Vb Viborgs gymn. Vib. Teol.ex. 1832. Kyrkoherde i Elimä 1864. † där 26.2.1885.
s. 2 14553 Otto Reinhold Palmgren f. Åbo 3.6[30.6].1807. Fdr gördelmak. Erik P. och Kristina Qvist. Vb G. W. Himberg. Aboens. Lantm.ex. 1832. Vicelantmätare 1843. † Anjala Rabbelugn 24.12.1855.
s. 2 14554 Jakob Zitting f. Karttula 2.1.1812. Fdr khd Peter Joakim Z. och Brita Lagus i hennes l gifte. Vb N. A. Gyldén. Vib. Teol.ex. 1833. Kyrkoherde i Rautus 1846. † där 1.6.1864.
s. 2 14555 Ernst Otto Trapp f. Åbo 30.4.1812. Fdr kommerserådet Christian T. och Anna Sofia Lundgren. Vb C. E. Ekelund. Aboens. Domarex. 1837. Häradshövd. i Borgå domsaga 1853. † Helsingfors 7.5.1855.
s. 2 14556 Carl Abraham Oredder f. Helsingfors 10.8.1810. Fdr borgaren Abraham O. och Helena Lönnberg. Vb G. A. Uhlenius. Nyl. Jurisstud. Lämnade Univ. 1836. Sinnessvag. † Helsingfors 11.4.1848, genom självmord.
s. 2 14557 Christian Fredrik Gadd f. Åbo 24.9.1813. Fdr koll. assessorn Adam Fredrik G. och Johanna Maria Ullner. Vb C. J. Estlander. Aboens. Domarex. 1833. Kammarförvant i Senaten 1845, avsked 1858. † Helsingfors 23.2.1873.
s. 2 14558 Jakob Lönnquist f. Karislojo 21.5.1810. Fdr smältaren Erland L. och Eva Lovisa Winter. Vb Ad. Neovius. Nyl. Lantm.ex. 1832. Vicelantmätare 1839. † Kiihtelysvaara 15.1.1845.
s. 3 14559 August Johan Streng f. Borgå 13.11.1806. Fdr archidiakonus Jonas S. och Anna Elisabet Bergholm. Lantmäterielev. Vb H. J. Lindström. Nyl. Utan tjänst. † Borgå 6.1.1877.
s. 3 14560 Fredrik Adolf Hisinger f. Helsinge 7.8.1811. Fdr senatsled. Jakob Wilhelm H. och Augusta Eleonora Lovisa von Kothen. Vb Univ. i Moskva (stud. där 1827). Nyl. Domarex. 1832. Referendariesekreterare i justitiedep. 1850, avsked 1856. † Berlin 15.10.1860.
s. 3 14561 Efraim Wacklin f. Uleåborg 7.7.1810. Fdr handl. o. konsuln Zacharias W. och Sara Margareta Holmberg. Vb Univ. i Uppsala (stud. där 1827). Österb. Domarex. 1835. Vicehäradshövding 1839. † sköt sig i Esbo 10.7.1865.
s. 3 13312 Jonas Gustav Mollin f. Karkku 29.5.1802. Fdr khd i Loimijoki Josef M. och Hebla Sofia Westzynthius i hennes 2 gifte. Inskriven redan 25.6.1819 (se Lagus studentmatrikel II s. 594). Fältväbel. Österb. Lantm.ex. 1830. † Vemo 10.11.1863.
s. 3 14562 Johan Henrik Carger f. Uleåborg 24.12.1813. Fdr provinsialläk. Johan Herman C. och Johanna Katarina Brovall. Vb Uleåborgs trivialsk. Österb. FK 1836. MK 1839. † Kristina 16.8.1841.
s. 3 14563 Johan Gabriel Wilander f. Karlö 1.4.1811. Fdr kap. Johan W. och Anna Hällstedt. Vb Uleåborgs trivialsk. Österb. Teol.ex. 1833. Kapellan i Paltamo 1873. † där 2.5.1892.
s. 3 14564 Carl Ticklén f. Pyhäjärvi Österb. 28.2.1810. Fdr kap. Per T. och Hedvig Elisabet Berg. Vb Uleåborgs trivialsk. Österb. Lantm.ex. 1873. Lantm.auskultant 1837. † Pyhäjoki 18.3.1842 (?1844, 1848).
s. 3 14565 Adolf Emanuel Gummerus f. Pyhäjoki 2.3.1812. Fdr khd i Limingo Jakob G. och Maria Gustava Snellman. Vb Uleåborgs trivialsk. Österb. Domarex. 1835. Häradshövding i Korsholms södra (Närpes) domsaga 1859. † Vasa 20.8.1867.
s. 3 14566 Robert Wilhelm Montin f. Pudasjärvi 20.1.1813. Fdr khd i Kemi Isak M. och hans första hustru Hedvig Sofia Castrén. Vb Uleåborgs trivialsk. Österb. FK 1835. FM 1836. TK 1842. Kyrkoherde i Kiminge 1871. † där 17.11.1895.
s. 3 14567 David Eklund f. Lappträsk 27.6.1806. Fdr mjölnaren på Porlom gård Gustav Eriksson och Lena Eriksdotter. Vb Borgå gymn. Nyl. Teol.ex. 1832. Kapellan i Heinjoki 1844. † där 22.3.1863.
s. 3 14568 Carl Johan Oskar Grönblad f. Åbo 26.6.1812. Fdr häradshövd. Johan Jakob G. och Johanna Margareta Fahlstedt. Vb Uleåborgs trivialsk. Österb. Domarex. 1832. Häradshövding i Lappmarkens doms. 1847 (i Laukas 1863). Avsked 1887. † Laukas Kauramaa 3.8.1893.
s. 3 14569 Olof Nevander f. Nurmes (Ylikylä) 29.10.1803. Fdr bonden Olof Tolvanen och Lisa Nevalain. Vb G. W. Himberg. Vib. Teol.ex. 1833. Kyrkoherde i Luhango 1864. † där 11.11.1866.
s. 3 14570 Adolf Andberg f. Vihtis 6.7.1804. Fdr bonden på Lahtis Anttila, nämndemannen Erik Johan Eriksson och Eva Kaisa Henriksdotter. Vb Borgå gymn. Nyl. Teol.ex. 1834. Kapellanssubstitut i Dragsfjärd 1837. † Åbo 14.9.1840.
s. 4 14571 Anders Grönberg f. Borgå stad 26.10.1809. Fdr fänriken Anders Johan G. och hans andra hustru Hedvig Lindert. Vb Borgå gymn. Nyl. Mindre kam.ex. 1832. Lantm.ex. 1832. Kommissionslantmätare i Viborgs län 1857. † Kaukola 17.10.1860.
s. 4 14572 Bernt Holmerus [Hollmerus] f. Liljendal 16.8.1806. Fdr handl., ägaren av Kardrag rusthåll i Borgå sn Fromholt H. och Anna Greta Malm. Vb Borgå gymn. Nyl. Jordbrukare. Ärvde Kardrag. † där 21.4.1868.
s. 4 14573 Carl Fredrik von Born f. Borgå (Gammelbacka) 4.10.1813. Fdr senatsled. Samuel Fredrik v. B. och Katarina Elisabet von Morian. Vb B. O. Lille. Vib. Domarex. 1833. Referendariesekreterare i justitiedep. 1853, avsked 1855. † på sin egendom Sarvlax i Pärnå 15.12.1867.
s. 4 14574 Herman Olivier Roschier f. Pieksämäki 1.8[2.9].1808. Fdr exp.fogden Wilhelm R. och Erika Sofia Lucander. Vb Borgå gymn. Vib. Teol.ex. 1831. Kyrkoherde i Kristina 1860. † där 10.11.1863.
s. 4 14575 Alexander Adolf Pesonius f. Veckelax 8.4.1811 g.st. Fdr khd i Mäntyharju Olof P. och Anna Katarina Haeggroth. Vb Borgå gymn. Vib. Teologiestuderande. † Helsingfors 3.4.1836.
s. 4 14576 Carl Henrik Jakob Ignatius f. Rautjärvi 11.12.1809. Fdr khd i Joutseno Carl Jakob I. och Katarina Elisabet Brunnerus. Vb Viborgs gymn. Vib. Teol.ex. 1832. Adjunkt vid Viborgs gymn. 1842. † Viborg 11.10.1856.
s. 4 14577 Herman August Boije f. Borgå (Dregsby) 12.8.1811. Fdr majoren Anders Erik B. och Johanna Kristina Nordenskiöld. Vb N. A. Gyldén. Vib. Löjtnant vid Upplands reg., avsked 1837. † på sin egendom Andersberg i Mäntsälä 25.4.1851.
s. 4 14578 Gustav Sundström f. Pojo 28.1.1810. Fdr bonden på Skuru Storgård Gabriel Andersson och Maria Andersdotter. Vb C. A. Tulindberg. Nyl. Lantm.ex. 1838. Lantmätare i Ryssland 1840.
s. 4 14579 Isak Albert Montin f. Tervola 14.10.1810. Fdr kap. Isak M. och Hedvig Sofia Castrén. Vb Uleåborgs trivialsk. Österb. Teol.stud. Lämnade univ. 1838. Sinnessjuk. † Kiminge 7.1.1880.
s. 4 14580 Rafael Fredrik Mansner f. Hiitola 29.4.1809. Fdr kap. Gustav Adolf M. och Sofia Kristina Schwindt. Vb Viborgs gymn. Vib. FK 1838. FM 1840. Skollärare 1841. Kollega vid högre elementarsk. i Fredrikshamn 1853. † där 11.5.1857.

Siirry sivulle:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >