Helsingin yliopisto

Tiedot

18.11.1828 Erik Gustaf Åkesson 14545. * postuumina Porvoossa 17.4.1812. Vht: porvoolainen luutnantti Anders Arvid Åkesson († 1812) ja Gustava Ongelin. Porvoon lukion oppilas 11.6.1824 – 18.6.1827 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 18.11.1828. Uusmaalaisen osakunnan jäsen 19.11.1828 [1828 Novembr.] 19 Ericus Gustavus Åkeson, natus | Borgoae die 17:o Aprilis a. 1812, Patre Procenturione. E Gymnasio Borgoënsi Albo Universitatis adscriptus die 18 Nov. a. 1828. | Utt. Betyg 1833. | Vice-Häradshöfding 1837. | Cancellist i Wasa HofRätt. | Notarie. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 25.11.1830. Tuomarintutkinto 3.6.1833. Vaasan hovioikeuden auskultantti 18.6.1833. Suurempi kameraalitutkinto. — Senaatin talousosaston kamaritoimituskunnan ylim. kamarikirjuri 1834, oikeusosaston ylim. kopisti s.v. Varatuomari 1837. Vaasan hovioikeuden kanslisti 1839, kirjaaja 1843, ylim. viskaali 1844, notaari 1846. Korsholman pohjoisen tuomiokunnan tuomari 1853. Viranvaihdon kautta Vaasan hovioikeuden kanneviskaali 1857, asessori 1858. † Vaasassa 24.11.1858.

Pso: 1843 Vilhelmina Katarina Hammarström († 1893).

Appi: hovioikeudenneuvos Martin Hammarström 11919 (yo 1805, † 1832).

Eno: Gustaf Ongelin 11266 (yo 1798, † 1830).

Setä: kihlakunnantuomari Erik Johan Åkesson 11806 (yo 1804, † 1860).

Poika: hovioikeudenneuvos Vaasassa Knut Gustaf Åkesson 18289 (yo 1863, † 1924).

Poika: tilanomistaja, FK Arvid Erik Åkesson 18796 (yo 1868, † 1929).

Poika: yleisten rakennusten ylihallituksen kamreeri Edvin Åke Åkesson 20111 (yo 1876, † 1921).

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #196; HYKA, Album 1817–65 s. 211; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 13; KA Ansioluettelokokoelma. — A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1181; A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1696; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 2. — Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 898 (Åkesson Tab. 6); H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 106; H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #290; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 88; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2214.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Gustaf Åkesson. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14545>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.