Helsingin yliopisto

Tiedot

20.10.1828 Kasper Vilhelm von Nandelstadh 14540. * Rantasalmella 15.5.1810. Vht: majuri Johan Vilhelm von Nandelstadh († 1863) ja hänen 1. puolisonsa Anna Lovisa John. Savonlinnan piirikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 3.9.1824 – 9.3.1826. Viipurin lukion oppilas 11.3.1826 – 4.7.1827. Ylioppilas Helsingissä 20.10.1828. Viipurilaisen osakunnan jäsen 22.10.1828 22/10 1828 \ Caspar Vilh. v. Nandelstadh \ 15/5 1810 \ 20/10 1828 \ Captén Joh. Vilh. v. N. \ Randasalmi \ Bet. fr. Gymn. i Wiborg. | Uttog betyg d. 7 Junii 1832 för att ingå vid Rättegångsverken. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 16.10.1830. Stipendiaattiteesi 28.4.1832, pr. Vilhelm Gabriel Lagus 11204. Tuomarintutkinto 28.5.1832. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1832. Vaasan hovioikeuden auskultantti 8.7.1833. — Kenraalikuvernöörinkanslian ylim. virkamies 1830, kopisti 1832. Vaasan lääninhallituksen venäjän kielen kääntäjä 1833, ero 1836. Varatuomari 1835. † Haminassa (kadettikoulun seurak.) 1.4.1838. Naimaton.

Eno: Turun akatemian vouti Nils Gustaf John 11366 (yo 1800, † 1823).

Velipuoli: Kalajoen nimismies Fredrik von Nandelstadh 16585 (yo 1848, † 1868).

Velipuoli: Rannan kihlakunnan kruununvouti, kollegiasessori Sigismund von Nandelstadh 16675 (yo 1848, † 1899).

Lanko: Heinäveden kappalainen Alexander Edvard Ruuth 15726 (yo 1839, † 1878).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #2003; HYKA, Album 1817–65 s. 210; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 11; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1043; KA valtakunnanregistratuura 10.11.1693 f. 659 (Skiöldebreef för Capitainerne Wolmar Wilhelm och Elias von Nandelstadt, Regiementzqwartermästaren Jobst Wilhelm von Nandelstat, och Cornetten Johan Fabian v. Nandelstadt ... gifwe dhem Adeligit Stånd dignitet och wärdigheet; Tillåtandes dhem jämwähl att föra det Wapn och Skiöldemärke, som dhe berätta dheras förfäder fördt hafwa, Nembl:n En blå Skiöld, hwar uti ståå twenne Lilljor af Sölfwer, och under dbem en Rööd Roos. Åfwanpå Skiölden står en öppen Tornerhielm hwaröfwer wijsar sig en rödh roos emellan twenne halfwa Lilljor, Crantzen och Löfwärcket är af Sölfwer blådt och rödt, alldeles som sielfwa Wapnet med sine egentelige Färgor här hoos repræsenterat och afmåhlat ståår). — A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1699; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 1; H. Hornborg och I. Lundén Cronström, Viborgs gymnasium 1805–1842. Biografisk matrikel. SSLS 388 (1961) #286. — H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #291; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 205 (von Nandelstadh Tab. 20).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kasper Vilhelm von Nandelstadh. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14540>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.