Helsingin yliopisto

Tiedot

3.11.1783 Kristoffer Krook 10070. * 23.10.1767. Vht: Etelä-Suomen laamanni, MOT Karl Krook U742 († 1776) ja Vendla Charlotta Cedermarck. Ylioppilas Turussa 3.11.1783 [Krook] Christophorus Nylandus _ 635:. Todistus maanmittauskuntaan pyrkimistä varten registratuurassa 4.11.1783 sedan han förut öfwat sig i den practiska delen af Landtmäteriet blifwit d.. 3. i denne Månad på föregångit wederbörligt Examen såsom Student här wid Kongl. Academien inskrefwen. Maanmittaritutkinto 1783. — Maanmittarin apulaisena 1780-luvulla. Katselmuskirjuri Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentissä 1785, ero 1787. Vänrikki Karjalan jääkäriosastossa 1789, armeijanluutnantti 1795, armeijankapteeni 1803, 1-luutnantti 1804, rykmentinmajoitusmestari 1808, armeijanmajuri 1809. Siirto Savon 2. sotapataljoonaan s.v. 2-majuri Jämtlandin rykmentissä 1815, ero everstiluutnanttina 1817. Armeijan 2. passevolanssikomissariaatin intendentti Västeråsissa 1817. † Västeråsissa 17.1.1824. Naimaton?

Viittauksia: HYK ms., Index s. 108a; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 129. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 285 (CXXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 115 (CXXXV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #787. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 741 (Krook. Uudenmaan suku. Taulu 15); V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903) s. 221 #2724; E. S. Tigerstedt, Biografiska anteckningar om Savolax brigadens män 1808–1809 (1908) #127; E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #342; C. G. Aminoff, Nyuppsatta truppförband i Finland 1770–1808. HTutk 82 (1971) #332, 394, 412, 434, 445, 458.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Krook. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10070>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.