Helsingin yliopisto

Tiedot

16.2.1784 Johan Grönlund 10082. * Porissa 29.10.1765. Vht: Porin kaupunginviskaali Johan Grönlund († 1803) ja Anna Katarina Enroth. Porin triviaalikoulun oppilas 18.3.1775 (cl. etymol. #229) – 27.1.1784. Ylioppilas Turussa 16.2.1784 Grönlund, Johannes, Satac. _ 636. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 17.2.1784 [1784] d: 17. Febr. Johan Grönlund Bjoerneburgens. nat: 1765. | Sacris ord. init. 1790. | Sacellanus Aboensis. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 17.12.1790. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.12.1790. — Porin kappalaisen apulainen 1790. Turun ruots. seurak. 2. kappalainen 1806. † Turussa (ruots. seurak.) 28.12.1820.

Pso: 1:o 1792 Margareta Kristina Lindell († 1796); 2:o 1797 Maria Charlotta Wadén († 1836).

Appi: Porin triviaalikoulun opettaja Johan Lindell 6737 (yo 1741, † 1767).

Poika: sotakomissariaatin kamreeri, revisio-oikeudenasessori Lars Grönlund 12488 (yo 1811, † 1836).

Poika: Helsingin kaupunginlääkäri, FM ja LT Karl Grönlund 12820 (yo 1815, † 1841).

Poika: sotatuomari Johan Grönlund 13290 (yo 1819, † 1866).

Lanko: porilainen kauppias Karl Fredrik Wadén 10505 (yo 1789, † 1811).

Vävy: nimismies, alivänrikki Johan Adolf Kristian Jordan U1324 († 1845).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 76a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #1098; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 219; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1109. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 284 (CXXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 115 (CXXXV); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 66; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 67. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 53; G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 34–36; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun ruotsalainen seurakunta.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Grönlund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10082>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.