Helsingin yliopisto

Tiedot

8.6.1784 Karl Johan Ignatius 10117. * Turussa (ruots. seurak.) 25.2.1768. Vht: kihlakunnantuomari Karl Fredrik Ignatius 6993 (yo 1744, † 1786) ja Barbro Ullén. Ylioppilas Turussa 8.6.1784 [Ignatius] Carolus Johannes, Nyl _ 640. Tuomarintutkinto 14.6.1786. Turun hovioikeuden auskultantti 30.10.1786. — Maanjako-oikeuden notaari. † Porvoossa 6.6.1809.

Pso: 1807 Maria Estberg († 1851).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 96a; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 191' (21.6.1786, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (10.12.1785), yhteistodistus (1785, 3 kpl), yhteistodistus (12.6.1786); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #301. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 284 (CXXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 115 (CXXXV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #785. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 660 (Ignatius Taulu 8).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Johan Ignatius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10117>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.