Helsingin yliopisto

Tiedot

17.6.1784 Anders Eklund (vuoteen 1780 Hök) 10131. * 12.10.1757. Kotoisin Mynämäestä. Turun katedraalikoulun oppilas 29.4.1778 (in cl. infim., Hök Wirmoëns. 18 ann.) – 17.6.1784 (examen, Eklund). Ylioppilas Turussa 17.6.1784 [Eklund] Andreas, Borealis _ 641. Boreaalisen osakunnan jäsen 17.6.1784 1784. Junii d: 17. Anders Eklund natus d. 12. Octobr. 1757. | Sacris Ordd. init. 1786. | Adj: Ministerii in Wachto. 1788. | Sacellanus in Töfsala 1803. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 19.12.1786. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 20.12.1786. — Pusulan kappalaisen apulainen 1786. Vahdon pitäjänapulainen 1788. Taivassalon kappalainen 1803. † Taivassalossa 3.8.1813.

Pso: 1788 Johanna Charlotta Gyldén († 1835).

Lanko: FK Gustaf Adolf Gyldeen 9339 (yo 1775, † 1785).

Vävy: apulaispappi Simon Helenius 11133 (yo 1797, † 1860).

Yksityistod. saaja 8.5.1786: Fredrik Johan Colérus 10258.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50a; HYK ms., Bor. osak. matr. #713; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 244'. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 283 (CXXXV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 64. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 150, 173; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #724; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Taivassalo.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Eklund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10131>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.