Helsingin yliopisto

Tiedot

18.10.1784 Zachris Gallenius 10149. * Pietarsaaren pitäjässä 24.3.1763. Vht: Pietarsaaren pitäjän pitäjänapulainen Lars Gallenius 7250 (yo 1746, † 1794) ja Brita Dahl. Pietarsaaren pedagogion oppilas 1770. Vaasan triviaalikoulun oppilas 5.2.1778 – 1784. Ylioppilas Turussa 18.10.1784 [Gallenius] Zachar. Ostrob _ 644. Pohjalaisen osakunnan jäsen 18.10.1784 [1784] Zacharias Gallenius die XVIII Octobris. Natus die XXIII Martii 1764. | Sacros obtinuit ordines 1788. Concionator et Pædagogus in Kaskö 1798. Adjunctus Ministerii in Malax 1801. Sacellanus in Larsmo 1807, & in Solf Malaxiæ 1811. Ob variolas infantibus sedulo inoculatas a Rege Sveciæ nummo aureo publice portando, cui inscripta sunt verba: illis quorum meruere labores, anno 1798 donatus. | Denatus 1826. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 11.12.1788. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.12.1788. — Sulvan kappalaisen apulainen 1788. Kaskisten saarnaaja ja pedagogi 1798. Maalahden pitäjänapulainen 1801. Luodon kappalainen 1807, Sulvan 1811. Ansiokas rokottaja. † Sulvassa 29.11.1826.

Pso: 1799 Ulrika Idman († 1836).

Appi: Vaasan ja Oulun laamannikunnan laamanni Gustaf Idman 6457 (yo 1738, † 1795).

Poika: Sulvan kappalainen, FM Zachris Ulrik Gallenius 14635 (yo 1829, † 1857).

Vävy: Sundin kirkkoherra, FM Johan Karl Ebeling 12595 (yo 1813, † 1847).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 69a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1349; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 228''; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1011. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 290 (CXXXVI); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1388; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1349; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 65. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 40, 44, 46, 102; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Luoto; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6849.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Zachris Gallenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10149>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.