Helsingin yliopisto

Tiedot

19.6.1786 Johan Fredrik Granbohm 10282. * Mietoisissa 8.11.1767. Vht: aatelislipullisen Suomen komppanian katselmuskirjuri, rykmentinkirjuri Magnus Granbom († 1787) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Ahrnberg. Porin triviaalikoulun oppilas 9.3.1781 (cl. syntact. #262) – 15.6.1786 (testim.). Pääsykuulustelu 19.6.1786. Ylioppilas Turussa 19.6.1786 [Granbom] Johannes Frid. Boreal. _ 664. Boreaalisen osakunnan jäsen 21.6.1786 [1786 Junii] 21. Johannes Friedericus Granbohm natus d. 8. Novbr. 1769. | Sacris ordd: init: 1794. | Denatus 1805. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 15.7.1793. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.7.1793. — Armovuodensaarnaaja Saltvikissa 1793. Isojoen kappalaisen apulainen 1805. † Isojoella 3.10.1805. Naimaton.

Äidin isä: Askaisten kappalainen Henrik Ahrenberg 5775 (yo 1730, † ?1765).

Veli: lääninmaanmittari Georg Magnus Granbom 9322 (yo 1775, † 1808).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 74a; HYK ms., Bor. osak. matr. #729; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 78''; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1786; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1055. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 296 (CXXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 117 (CXXXVII); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 40; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 69. — E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Isojoki.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fredrik Granbohm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10282>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.