Helsingin yliopisto

Tiedot

23.2.1789 Jakob Hedberg 10469. * Vetelissä 5.6.1769. Vht: Vetelin kappalainen Henrik Hidberg, myöh. Hedberg 6550 (yo 1739, † 1791) ja hänen 2. puolisonsa Elisabet Bergström. Vaasan triviaalikoulun oppilas 4.2.1784 – 1788. Ylioppilas Turussa 23.2.1789 [Hedberg] Jacobus, Ostrob. _ 689:. Pohjalaisen osakunnan jäsen 25.2.1789 [1789] Jacobus Hedberg die XXV Februarii natus die XV Junii 1769. | Ordines Sacros obtinuit 1794. Concionator in Töysä 1800. Sacellanus in Storå Paroeciæ Lappfjerd 1806. Dog 1834. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 17.12.1794 ("Johan Hedberg"). Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.12.1794. — Kurikan kappalaisen apulainen 1794. Töysän saarnaaja 1800. Isojoen kappalainen 1806. † Isojoella 6.7.1834. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 83b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1421; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 236''; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1239. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 316 (CXL); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1520; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1421; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 71. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 53, 114; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 547 (Hedberg Taulu 1); E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Isojoki.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Hedberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10469>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.