Helsingin yliopisto

Tiedot

21.6.1790 Erik Perander 10576. * Sääksmäellä 4.6.1771. Vht: Sääksmäen kirkkoherra Erik Perander 6362 (yo 1737, † 1779) ja hänen 2. puolisonsa Ulrika Hedeen. Porin triviaalikoulun oppilas 2.3.1781 (cl. etymol. #275) – 17.6.1790. Ylioppilas Turussa 21.6.1790 [Perander] Eric, Boreal. _ 708. Boreaalisen osakunnan jäsen 23.6.1790 [1790] Junii 23. Ericus Perander natus die 4 Junii 1771. | Adjunctus Sacell: in Eura-Kiukais 1796. | Mortuus 1806. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 5.7.1796. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 8.7.1796. — Kiukaisten kappalaisen apulainen 1796. Euran kirkkoherran apulainen 1800, armovuodensaarnaaja siellä 1802. Hinnerjoen vt. kappalainen 1804. † Hinnerjoella 15.5.1806. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 148a; HYK ms., Bor. osak. matr. #763; HYK ms. AKA:15, Konsistorin registratuura 1795–1798 s. 204; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2633. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 325 (CXLI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 119 (CXLI); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 70; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 72. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1015 (Perander I. Taulu 1); E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Hinnerjoki; H. Hämäläinen, Ähtärin Peränteen Mäkisipin Sipilä- ja Perander-suvut. II Sukutaulut. Genos 62 (1991) s. 71.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Perander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10576>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.