Helsingin yliopisto

Tiedot

18.6.1791 Anders Kristoffer Tapenius, myöhemmin Nordenstreng 10657. * Jämsässä 2.3.1776. Vht: Jämsän kappalainen Matias Tapenius 7449 (yo 1749, † 1792) ja Margareta Helena Streng. Porvoon lukion oppilas 10.12.1787. Ylioppilas Turussa 18.6.1791 [Tapenius] And. Christ. Wib _ 720. Viipurilaisen osakunnan jäsen 18.6.1791 [1791 Junii d: 18.] Anders Christopher Tapenius, nat. d. ‹–› 1775. Frater præcedentis. 2 Rd:. Merkitty v. 1796 Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin [1791 20. Junii] \ And. Christoph. Tapenius \ 1775. \ vice Pastor \ Jämsjö \ ‹Teksti Prästvigd i Fredricshamn. Kaplan i Rautjerfvi kapell af Ruokolax Sokn. on yliviivattu.› | Kallar sig nu Nordenstreng. | Hof-Råd 1835. Ridd. af Wl. 4:de & Annæ 3:dje. Todistus maanmittauskuntaan pyrkimistä varten registratuurassa 16.11.1796 Anders Christopher Tapenius. Maanmittausauskultantti (12.11?).1796. — Varamaanmittari Savon ja Karjalan läänissä 1801. Sotakomissaari 1808. Kollegiasessori 1812. Komissiomaanmittarin arvonimi 1816. Komissiomaanmittari Savon ja Karjalan läänissä 1819. 1. maanmittari Kyminkartanon (sittemmin Mikkelin) läänissä 1824. Hovineuvos 1835. † Heinolassa (residenssiseurak.) 5.4.1835.

Pso: 1:o Jakobina Elisabet Telén († 1832); 2:o 1833 Helena Maria Möllersvärd († 1872).

Appi: maanmittaustirehtööri, kamarineuvos Reinhold Johan Telén 9810 (yo 1781, † 1828).

Poika: komissiomaanmittari Karl Viktor Nordenstreng 14070 (yo 1825, † 1864).

Poika: lääninkamreeri Alexander Mauritz Nordenstreng 16143 (yo 1843, † 1873).

Vävy: tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen asessori, laamanni Adolf Eberhart Stråhlman 14194 (yo 1826, † 1868).

Vävy: Ruokolahden kirkkoherra Karl Fredrik Londén 15289 (yo 1835, † 1890).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1155; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYK ms. AKA:15, Konsistorin registratuura 1795–1798 s. 237; KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 333 (CXLII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #931; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 169. — V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903) s. 230 #2836; E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #436; Uusi sukukirja III. SSJ 20 (toim. G. Soininen et al., 1952–70) s. 228 (Tapenius Taulu 4).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Kristoffer Nordenstreng. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10657>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.