Helsingin yliopisto

Tiedot

19.6.1792 Gustaf Andrell Gustavus Johannis 10731. * Lapissa 26.3.1773. Talollisen poika Lapin Sukkilasta. Rauman pedagogion oppilas 5.5.1781 (Gustaf Andrellius) – 10.1784. Porin triviaalikoulun oppilas 10.2.1786 (cl. etymol. #302, Gustavus Johannis Andrell) – 15.6.1792. Ylioppilas Turussa 19.6.1792 Andrell, Johan. Gustav. Borealis _ 729. Boreaalisen osakunnan jäsen 19.6.1792 [1792 Junii 19.] Gustavus Andrell Natus d: 26 Martii 1773. | Sacris initiatus 1796. | Obiit 1808. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 5.7.1796 Gust: Andrell. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 8.7.1796. — Armovuodensaarnaaja Maariassa 1796. Munsalan kappalaisen apulainen 1797. Kalannin kirkkoherran apulainen 1800. Uudestaan Munsalan kappalaisen apulainen 1806. Lapuan kappalaisen apulainen 1807. † Lapualla 27.6.1808. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 8a; HYK ms., Bor. osak. matr. #776; HYK ms. AKA:15, Konsistorin registratuura 1795–1798 s. 204; TMA Rauman yhteislyseon arkisto, Oppilasmatrikkeli 1765–1834 s. 43. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 334 (CXLIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 120 (CXLIII); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 72; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 72. — O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #136; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Lapua.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Andrell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10731>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.