Helsingin yliopisto

Tiedot

10.2.1793 Johan Fredrik Cleve 10774. * Padasjoella 14.12.1774. Vht: Padasjoen kirkkoherra, FK Joakim Cleve 6747 (yo 1741, † 1795) ja Maria Elisabet af Enehjelm. Porvoon lukion oppilas 4.2.1788 – 5.12.1792. Ylioppilas Turussa 10.2.1793 [Cleve] Johannes Frider. _ 736. Merkitty v. 1796 Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin [1793. 10. Febr.] \ Johan Fredric Cleve \ 1774. \ Probst \ Padasjoki \ Ingeck i Kongl. Åbo Hof Rätt 1798. | Häradshöfding. Viipurilaisen osakunnan jäsen 15.2.1793 [1793] d. 15. Febr. Johan Fredric Cleve, e Gymnasio Borgoënsi, nat. d. 14. Decemb. 1774. patre Past. & Præposito in Padasjoki Joachimo Cleve. 2 Rd: | Judex praediorum distribuendorum (Ägodelningsrättsdomare) in Praefectura Wib. Respondentti 5.12.1795 pro exercitio, pr. Pehr Johan Alopaeus 10516. FK 15.12.1797. Tuomarintutkinto 14.4.1798. Turun hovioikeuden auskultantti 16.5.1798. — Varatuomari 1803. Kihlakunnantuomarin arvonimi 1817. Viipurin läänin maanjako-oikeuden puheenjohtaja s.v., ero 1840. † Turussa 8.1.1852.

Pso: 1813 Anna Gustava Selander († 1829).

Vävy: Turun hovioikeuden notaari Henrik Felix Solitander 14413 (yo 1827, † 1849).

Vävy: dogmatiikan ja siveysopin professori, FM ja TT Axel Fredrik Granfelt 14949 (yo 1832, † 1892).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 41b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1186; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYK ms. AKA:15, Konsistorin registratuura 1795–1798 s. 256' (14.5.1798, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #417. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 343 (CXLIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 121 (CXLIV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #936; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 173. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 328 (Cleve Taulu 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #185R.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fredrik Cleve. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10774>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.