Helsingin yliopisto

Tiedot

1655/56 Mårten Döpner (myös Depner) Martinus Martini, Aboensis 1101. Vht: turkulainen leipuri Mårten Depner ja hänen 1. puolisonsa N.N. Ylioppilas Turussa 1655/56 Döpner Mart. Mart. Ab _ 53. Stipendianomus 23.10.1662. — Viipurin ratsuväkirykmentin (Odert Hastferin rykm.) rykmentinpastori (1669), ero 1676. † (1689). Naimisissa.

Sukulainen(?): Nurmeksen kappalainen Nils Döpner 5475 (yo 1725, † 1771).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 48b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (23.10.1662); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 10.–12.5.1675 f. 29 (Efter egen bekännelse dömdes Regementz Pastoren Wyrdigh och Wähl:de H:r Mårthen Döpner at betala till Ombudzmannen på Nynäs Wählförståndig Johan Nillsson 1 T:a råg och 8 Capp:r möglotta erter, han af honom förledet åhr länt haf:r); KA mf. ES 1846 (kk 9) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 15.–18.6.1689 f. 40v (Carl Sartlin ifrån Callela företrädde nu och gaf Rätten tilkänna huruledes Kyrckioheerden i Wehmo Sahl: H: David Schiurenius hafwer tillåtit Isach Bertilsson i Qerais som war förmyndare för Sahl: H: Mårthen Döpners barn at få bebruka een teppa under Qerais Åker Weraisten Wainion Alusta kallad); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 7.5.1666 (Simon Döpner). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 68 (XVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 16 (XVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 466 (isä); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 132, 198, 287, 289–290, 427, 430, 433, 444, 449, 461; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 9, 11, 14, 35, 37, 38, 42, 46, 49, 60, 63, 222 (isä), 224–225 (isä). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 182; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #946D, 2363.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Döpner. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1101>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.