Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1796 Karl Henrik Hollberg 11012. * Vehmaalla 23.9.1781. Vht: Vehmaan kappalainen, hovisaarnaaja, FM Esaias Hollberg 7869 (yo 1755, † 1798) ja Maria Kristina Wallin. Turun katedraalikoulun oppilas 1.5.1794 (in cl. rect.) – 16.6.1796 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1796 Hollberg Carol. Henric. Boreal. _ 771. Boreaalisen osakunnan jäsen 17.6.1796 [1796] Junii d. 17. Carl Henric Hollberg. Natus die. 18. Septembris 1781. | Promotus Ph: Mag: d: 15: Junii 1802. | Vicarius Collega Scholæ Trivialis Bjoerneb: 1804. Ordinarius Collega Inferior ibid. 1806. | Collega Superior ibid. 1809. | Coll. Sup. Sch. Triv. Wasensis 1811. | Conrector Sch. Triv. Bjoerneb. 1812. | Examen praestitit pastorale A:o 1823. | Obiit 9/8 1830. Respondentti 20.3.1799 pro exercitio, pr. Gustaf Gabriel Hällström 10699. FK 29.5.1800. Respondentti 22.4.1801 pro gradu, pr. Gustaf Gadolin 9990. FM 15.6.1802. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 14.11.1823. — Porin triviaalikoulun vt. kollega 1804, vakinainen alempi kollega 1806, ylempi 1809. Vaasan triviaalikoulun ylempi kollega 1811. Porin triviaalikoulun konrehtori 1812. † Porissa 9.8.1830.

Pso: 1813 Ernestina Svebilius.

Appi: Brändön kappalainen Adolf Reinhold Svebilius 9229 (yo 1774, † 1828).

Yksityistod. saaja s.d.: Filip Vilhelm von Schantz 13736; s.d.: Johan Adolf Kristian Jordan U1324.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 90a; HYK ms., Bor. osak. matr. #804; HYKA TAA Ba, Papiksi aikovien ylioppilaiden luettelo 1803–05 (Borealiska Nation); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (1.12.1797); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1407; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 366 (CXLVII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 276, 277, 278, 291; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1166R, 1769R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Porin koulu.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Henrik Hollberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11012>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.