Helsingin yliopisto

Tiedot

27.2.1797 Erik Gabriel Melartin 11084. * Kärkölässä 11.1.1780. Vht: Kärkölän kappalainen Erik Melartin 8765 (yo 1768, † 1804) ja Vendla Lyra. Porvoon lukion oppilas 5.2.1794. Viipurilaisen osakunnan jäsen 26.2.1797 [1797] d. 26. Februarii, Ericus Gabriel Melartin, natus d. 11. Januar. 1780. Patre Sacellano in Kärkölä Erico Melartin. E Gymnasio Borgoënsi. | Phil. Magister 1802 d. 15. Junii. | Lector Matheseos in Gymn. Wib. 1805. Director Gymnasii adjacientiumque Scholar. ibid. 1811. Theol. Prof. 1812. Eq. Ord. d. S:a Anna 1820. S:ae Theol. D:r 1826. Rector Univ:s creatus triennis A:o 1832. Eq. O. d. St. Wlad 3. C. A:o 1833. Ylioppilas Turussa 27.2.1797 [Melartin] Eric. Gabr. Wiburg. _ 783. Merkitty Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 3.3.1797 [1797 3. Mart.] \ Eric Gabriel Melartin \ 1780. \ vice Pastor \ Kärcköla \ Promov. den 15 Junii 1802. Docens i Grekiska Litteraturen 1804. | Lektor vid Gymnasium i Wiborg 1805. | Skol-Director derst. 1811. Theol. Prof. i Åbo 1814. Inspect. för Vib. Nat. fr. 1814–1825. Ridd. af S: Annae O. 2 Cl. 1820. Theol. Doctor 1825. Ridd. af Wlad. Ord. 3:die Class 1833. Erke Biskop i Åbo 1833. Respondentti 14.3.1798 pro exercitio, pr. Gustaf Gabriel Hällström 10699. FK kl. 1802 (toisen tiedon mukaan 9.5.1800). Respondentti 7.5.1802 pro gradu, pr. Gustaf Gabriel Hällström 10699. FM 15.6.1802. Preeses 18.6.1804 pro venia docendi. Latinankielinen todistus Viipurin lukion matematiikan lehtorin viran hakemista varten registratuurassa 12.4.1805. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.4.1813. Todistus registratuurassa 12.7.1827. TT 24.12.1827 (nim. 3.9.1826). — Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1802–05, inspehtori 1814–25, kunniajäsen 1828. — Turun akatemian kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti 1804. Viipurin lukion matematiikan ja luonnontieteiden yliopettaja 1805, lukion ja koulun vt. johtaja 1810. Viipurin kuvernementin kaikkien oppilaitosten johtaja 1810–12, vt. johtaja 1812–14. Turun akatemian 4. teologian professori 1812, 3. teologian (vuodesta 1829 dogmatiikan) professori 1822–33, samalla palkkapitäjänsä Kaarinan kirkkoherra 1813, Janakkalan 1830, Turun tuomiokapitulin jäsen 1812–26 sekä teologisen seminaarin johtaja 1829–33. Yliopiston rehtori 1819–20 ja 1832–33, vararehtori 1829–30. Turun arkkihiippakunnan piispa 1833, samalla palkkapitäjiensä Närpiön ja Paraisten kirkkoherra s.v. † Turussa 8.7.1847.

Pso: 1810 Natalia Sofia Sattler († 1850).

Appi: hallituskonseljin jäsen Karl Adolf Sattler 8715 (yo 1767, † 1815).

Poika: valtiosihteerinviraston toimitussihteeri, FM Fredrik Napoleon Melartin 14406 (yo 1827, † 1861).

Poika: komissiomaanmittari Konstantin Melartin 14834 (yo 1830, † 1862).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 129b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1232; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1805; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1827; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (v.l. 5.12.1812), (v.l. 28.2.1813); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (27.11.1798), yhteistodistus (20.4.1802); KA Ansioluettelokokoelma; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2304; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 377 (CXLVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 123 (CXLVIII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1004; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 180. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 75, 336; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 339; G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) passim; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 623; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1765R, 1774R, 2375–2380P, 3272D; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 74; Suomen kansallisbiografia 6 (2005) s. 633.

Doria respondentti

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Gabriel Melartin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11084>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.