Helsingin yliopisto

Tiedot

11.5.1798 Gustaf Adolf Hoffrén 11199. * Kangasniemellä 21.1.1776. Vht: Kangasniemen kappalainen Gustaf Jakob Hoffrén 7538 (yo 1750, † 1800) ja hänen 2. puolisonsa Maria Elisabet Skamström. Porvoon lukion oppilas 12.3.1794 – 26.3.1798. Merkitty Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 10.5.1798 [1798] 10. Maji \ Gustaf Adolph Hoffren \ 1776. \ Capellan \ Kangasniemi \ Prästwigd den 27 Junii 1801 i Borgå. Ylioppilas Turussa 11.5.1798 [Hoffrén] Gust. Adolph. Wiburg. _ 803. Viipurilaisen osakunnan jäsen 11.5.1798 [1798] d. 11. Maji. Gustavus Adolphus Hoffrén, natus d. 21. Januarii 1776. patre Gustavo Jacobo Hoffrén, Comministor in Kangasniemi. E Gymnasio Borgoënsi. | S. ordini admotus a. 1802. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 8.5.1801. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 27.6.1801. — Joroisten kappalaisen apulainen 1801, vt. kirkkoherra 1810–16. Varapastori 1814. † Joroisissa 11.3.1820. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 89b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1256; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1801–02 s. 88; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1396. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 385 (CXLIX); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1008; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 184. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 816 (Lithovius); E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 162.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Adolf Hoffrén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11199>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.