Helsingin yliopisto

Tiedot

18.6.1798 Jakob Johan (myöhemmin Johan Jakob) Grönblad 11220. * Porissa 4.2.1781. Vht: porilainen porvari Johan Erik Grönblad († 1804) ja hänen 2. puolisonsa Ulrika Mört. Porin triviaalikoulun oppilas 15.11.1790 (cl. etymol. #373) – 14.6.1798. Ylioppilas Turussa 18.6.1798 Grönblad, Jac. Joh. Satacund. _ 805. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 18.6.1798 [1798 Die XVIII Junii] Jacobus Johannes Grönblad B:burgensis n. 1781. | Collegii Assessor, Häradshöfding i Uleå Domsaga. | Riddare af Annae Ord 3:dje Klass 1830. Tuomarintutkinto 9.6.1802. Turun hovioikeuden auskultantti 22.6.1802. — Varatuomari 1808. Turun ja Porin läänin varalääninsihteeri 1811. Kihlakunnantuomarin arvonimi 1812. Vaasan läänin lääninsihteeri 1816. Kollegiasessori 1819. Oulun tuomiokunnan tuomari 1824. Laamannin arvonimi 1841. Oulun laamannikunnan vt. laamanni vuodesta 1843. † Oulussa 10.1.1847.

Pso: 1806 Margareta Johanna Fahlstedt († 1854).

Poika: varalääninsihteeri, kihlakunnantuomari Alexander Knut Ferdinand Grönblad 14311 (yo 1827, † 1840).

Poika: kihlakunnantuomari Karl Johan Oskar Grönblad 14568 (yo 1829, † 1893).

Poika: historian dosentti, FM Jakob Edvard August Grönblad U1070 († 1864).

Poika: ylim. kopisti Gustaf Adolf Viktor Grönblad 15558 (yo 1838, † 1849).

Vävy: varalääninsihteeri Karl August Leonard Hästesko 13229 (yo 1818, † 1839).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 75b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #1250; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1801–02 s. 355 (11.6.1802, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (4 kpl); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #487. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 384 (CXLIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 124 (CXLIX); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 77. — H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 280; Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 386 (Grönblad Taulu 3); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 81.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Johan Grönblad. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11220>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.