Helsingin yliopisto

Tiedot

26.6.1799 Johan Erik Birath, myöhemmin Beyrath 11319. * Kristiinankaupungissa 7.12.1780. Vht: kristiinankaupunkilainen maalari Johan Birath († 1784) ja hänen 2. puolisonsa Brita Ringvall tämän 2. avioliitossa. Porin triviaalikoulun oppilas 8.9.1796 (cl. conrect. #176) – 6.1799. Ylioppilas Turussa 26.6.1799 Birath, Johan Eric, Ostrob. _ 821. Pohjalaisen osakunnan jäsen 26.6.1799 [1799] Johannes Ericus Birath die XXVI Junii natus die XII Decembris MDCCLXXX. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 27.3.1805 Birath. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 9.5.1805. — Iisalmen kirkkoherran apulainen 1805, vt. kappalainen 1812–14. Hankasalmen vt. kappalainen 1814. Iisalmen kirkkoherran apulainen uudestaan s.v. Heinolan residenssin- ja vankilansaarnaaja 1815. Varapastori 1822. Leppävirran kappalainen 1827, viimein virkavapaa korkean iän takia. † Leppävirralla 1.11.1867.

Pso: 1811 Helena Katarina Wialén († 1861).

Appi: Karttulan kappalainen Karl Gustaf Wialenius, myöh. (1783) Wialén 9512 (yo 1777, † 1794).

Poika: Puumalan kappalainen Claes Gustaf Beyrath 14586 (yo 1829, † 1873).

Poika: Kuopion kappalainen Johan Ernst Beyrath 16293 (yo 1845, † 1866).

Sisarpuolen poika: Johan Gustaf Krantz 12172 (yo 1808, † 1848).

Vävy: Pietarin kirkkoherra Johan Kristoffer Öhqvist 17027 (yo 1852, † 1883).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 24a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1569; HYKA TAA Ba, Papiksi aikovien ylioppilaiden luettelo 1803–05 (Österbottniska Nation); HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1805. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 400 (CLI); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 28; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1569. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 163; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 9; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #332; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 163.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Erik Beyrath. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11319>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Birath [sedan Beyrath], Johan Eric Ostrob. p. 821 || Ob. 1569: 26.6.1799. Son af målaren i Kristinestad Joh. B. (se om slägten Akiander II, 9). Född 12.12.1780. Betyg, ännu deri kallad Birath, 27.3.1805 till pvg i Borgå stift (9.5). Pastorsadj. i Idensalmi s. å. T. f. kpl der 1812–14. Residenspred. i Heinola 1815. Vicepastor. Kpl i Leppävirta 1827. Död 1.11.1767.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 400.