Helsingin yliopisto

Tiedot

25.2.1801 Johan Aurén 11470. * Kuhmalahdella 28.2.1777. Vht: Iso-Pennon Ala-Knaapin rusthollari Kuhmalahdella, kirkonisäntä Simon Sigfridsson († 1813) ja Hedvig Andersdotter (Hangelin). Turun katedraalikoulun oppilas 21.2.1791 (in cl. infim., Aurenius) – 1795 (sine venia et testim. abiit e cl. tert.). Porvoon lukion oppilas 3.10.1796 – 6.12.1800. Ylioppilas Turussa 25.2.1801 Aurén, Johan, Tawast. _ 848. Hämäläisen osakunnan jäsen 28.2.1801 [1801] Febr: die 28. Johannes Aurén natus die 28 Febr: 1777x) Patre Simonide Siffridi filio Agricola in Cuhmalax | Präst i Åbo Stift 1806. | (Admittitur) | Sockne Adjunkt i Akkas 1818. dog 1842. | x) Stiftmatrikeln uppgifves årtalet 1780. Todistus ordinaation hakemista varten Porvoon hiippakunnasta saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 3.7.1802. Uusi todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 16.12.1806. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.12.1806. — Espoon kirkkoherran apulainen 1806, Kangasalan 1812. Akaan pitäjänapulainen 1818. † Akaassa 15.10.1841.

Pso: 1826 Katarina Charlotta Åkerman tämän 2. avioliitossa († 1856).

Pson edell. aviomies: Haukivuoren kappalainen, FM Tomas Grönlund 10738 (yo 1792, † 1817).

Isän setä: Perniön kappalainen Jonas Aurenius 5622 (yo 1728, † 1743).

Serkku: henkikirjuri, varatuomari Karl Josef Hangelin 12318 (yo 1810, † 1828).

Lanko: Lammin sijaiskirkkoherra Henrik Gustaf Åkerman 9658 (yo 1779, † 1811).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 14a; HYK ms., Häm. osak. matr. #5; HYKA TAA Ba, Papiksi aikovien ylioppilaiden luettelo 1803–05 (Tavastensiska Nation); HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1801–02 s. 371; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1806 s. 261; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 409 (CLII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1062. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 318; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #213; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 73.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Aurén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11470>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Aurén, Johan Tavast. p. 848 || Tav. 5: 22.8.1801 [25.2]. Rusthållareson från Kuhmalax. Född 28.2.1777 (ej 1780). Gymnasist i Borgå 1796. Betyg 3.7.1802 till pvg i Borgå stift, åter 16.12.1806 till pvg (17.12). Pastorsadj. i Esbo s. å. Sockneadj. i Akkas 1818. Död 1842.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 409.