Helsingin yliopisto

Tiedot

8.2.1803 Adolf Fredrik Logren 11697. * Johanneksessa 7.2.1784. Vht: Johanneksen Koskjärven sahan kirjuri, kersantti Otto Johan Logren ja Marta Beata Nyberg. Ylioppilas Turussa 8.2.1803 [Logren] Adolph. Fridericus. Wiburg. _ 888. Viipurilaisen osakunnan jäsen 8.2.1803 [1803 d: 8 Februarii] Adolph Fridric Logrén, natus d. 15. Februarii a. 1784. patre Ottone Johanne Logrén, Scriba ad Molam Serrariam in Kackis præfecturæ Viburgensis in Russia. privatim informatus. gr. | Dimissus cum testimonio d. ‹–› Febr. 1803. Merkitty Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 9.2.1803 [1803] 9 Febr. \ Adolf Fredrik Logren \ ‹–› \ Sågskrifvare \ Kackis \ Prästvigd i Wiborg 1803. Todistus Venäjän puolella ordinaation hakemista varten registratuurassa 11.2.1803. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 19.5.1803. — Muolaan kirkkoherran apulainen 1803. Pietarin suom. Marian seurak. kirkkoherran apulainen 1805. Pietarin suom. henkivartiopataljoonan (vuodesta 1811 -rykmentin) saarnaaja 1807, samalla isättömien sotilaanpoikien keisarillisen kasvatuslaitoksen luterilaisten oppilaiden uskonnonopettaja sekä Konstantinin sotilasseurakunnan pastori 1810. Tyrön kirkkoherra Inkerissä viranvaihdon kautta 1817. † Tyrössä 1819.

Pso: 1808 Anna Margareta Sundblad († 1866).

Appi: Muolaan kirkkoherra Alexander Johan Sundblad 8769 (yo 1768, † 1815).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 122a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1318; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1803–04. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 438 (CLIV); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 194. — K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #208; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #553.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adolf Fredrik Logren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11697>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.