Helsingin yliopisto

Tiedot

14.6.1803 Arvid Gustaf Eneskjöld 11746. * Porissa 13.10.1788. Vht: tilanomistaja Vehmaan Koskella, luutnantti Berndt Gustaf Eneskjöld († 1829) ja Anna Kristina Mörtengren. Ylioppilas Turussa 14.6.1803 [Eneschold] Arvid. Gust. Bor. Nob. _ 896. Boreaalisen osakunnan jäsen 15.6.1803 [1803] Junii 15. Arved Gustav Eneschjöldh (Nobilis) natus d. 13. Octobris 1788. | Dicasterio Aboënsi nomen dedit 1807. | Auditeur vid Andra Skarpskytte-Bataillon. | Collegii Assessor. Tuomarintutkinto 6.6.1807. Turun hovioikeuden auskultantti 15.6.1807. — 3. Suomen jääkärirykmentin sotatuomari 1815, 2. Suomen tarkk'ampujapataljoonan 1827, ero 1831. Kollegiasessori 1822. Omisti Vehmaan Nuhjalan. † Vehmaalla 29.3.1866.

Pso: 1835 Fanny Coelestina Sofia Lindemarck († 1857).

Appi: yliopiston apulainen, FM Johan Magnus Lindemarck 11339 (yo 1799, † 1833).

Veli: tilanomistaja Vehmaalla Berndt Lorentz Eneskjöld 11744 (yo 1803, † 1862).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 53b; HYK ms., Bor. osak. matr. #871; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1807 (11.6.1807, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA He, Ekestubben rahaston stipendihakemukset 1797–1827 ([1804]), ([19.3.1805]); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #583. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 435 (CLIV). — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 569 (Eneskjöld Tab. 7); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 307 (Eneskjöld Tab. 7).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Gustaf Eneskjöld. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11746>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.