Helsingin yliopisto

Tiedot

9.3.1804 Alexander Ignatius 11818. * Haminassa 16.2.1785. Vht: Ruokolahden kirkkoherra, FM Bengt Jakob Ignatius 8567 (yo 1765, † 1803) ja Katarina Elfvengren. Porvoon lukion oppilas 16.2.1802 – 6.2.1804. Ylioppilas Turussa 9.3.1804 [Ignatius] Alexander, Wiburg _ 905. Viipurilaisen osakunnan jäsen 12.3.1804 [1804] d. 12 Mars \ Alexander Ignatius \ 17/2 1785 \ Kontrakts Prost \ Ruokolax \ Uttagit sitt Testimonium för att studera i Dorpt. Todistus Tarton yliopistoon siirtymistä varten registratuurassa 6.12.1805 ‹nimeä ei mainita Tarton yliopiston matrikkelissa›. Vihitty papiksi Haminan hiippakunnassa 13.1.1806. — Savonlinnan ja Säämingin kirkkoherran apulainen 1806, Kerimäen 1809. † Kerimäellä 24.1.1810. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 96a; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1349; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1805; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1558. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 447 (CLV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 128 (CLV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1178; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 199. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 661 (Ignatius Taulu 12); K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #154.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Alexander Ignatius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11818>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.