Helsingin yliopisto

Tiedot

19.6.1804 Johan Tulander 11865. * Turussa (suom. seurak.) 21.7.1784. Vht: Turun akatemian vahtimestari Johan Tulander († 1794) ja Maria Söderberg. Turun katedraalikoulun oppilas 31.10.1794 (in cl. infim.) – 18.6.1804 (examen). Ylioppilas Turussa 19.6.1804 Tulander, Johannes, Aboënsis _ 909. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 26.6.1809. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 2.8.1809. — Pappina Vihdissä, Pyhäjärvellä Ul., Mietoisissa ja Vehmalaisissa. Vihdin pitäjänapulainen 1819, kappalainen 1834 (virkaan 1836). Oli useasti virasta pidätettynä. † Vihdissä 4.12.1867.

Pso: Agata Lovisa Dalenius.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 198a; HYK ms. AKA:13, Konsistorin registratuura 1778–1782 s. 96' (13.7.1781, isän valtakirja akatemian kursoriksi); HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 25' (1.3.1791, Förordnande för Cursoren Johan Tulander at wara Waktmästare wid Kongl. Academien i Waktmäst: C. O: Gåhlros ställe); HYK ms. AKA:15, Konsistorin registratuura 1795–1798 s. 60' (5.5.1797); HYKA TAA Ba, Teologisen seminaarin oppilasmatrikkeli 1807–09 s. 18 (kl. 1809); HYKA TAA Ba, Pedagogisen seminaarin oppilasmatrikkeli 1807–10 #40 (kl. 1808); HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1809; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3544; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 451 (CLV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 129 (CLV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 359.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tulander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11865>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.