Helsingin yliopisto

Tiedot

14.8.1804 Karl Alexander Sundblad 11874. * Muolaassa 23.12.1785. Vht: Muolaan kirkkoherra Alexander Johan Sundblad 8769 (yo 1768, † 1815) ja Helena Dorotea Torckel. Porvoon lukion oppilas 14.2.1803 – 9.7.1804. Ylioppilas Turussa 14.8.1804 Sundblad, Car. Alex. Wiburg. _ 911. Viipurilaisen osakunnan jäsen 14.8.1804 [1804] d. 14. Aug: \ Carl Alexander Sundblad \ 24/12 1785 \ Kyrkoherde \ Måhla \ Prästvigd i Wiborg 1805. Todistus Venäjän puolelle paluuta varten registratuurassa 4.12.1804. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 8.6.1805. — Muolaan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1805, armovuodensaarnaaja siellä 1815, sittemmin vt. kirkkoherrana ja vt. kappalaisena. Varapastori 1810. Muolaan kappalainen 1822. † Muolaassa 28.8.1823. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 187b; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1369; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1803–04; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3386. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 462 (CLVI); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1208; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 202. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 48; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #368.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Alexander Sundblad. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11874>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.