Helsingin yliopisto

Tiedot

8.11.1804 Anton Erik Fagerström 11896. * Mustasaaressa 27.1.1786. Vht: Oulun pormestari, FM Karl Johan Fagerström 8623 (yo 1766, † 1799) ja Beata Katarina Fahlén. Oulun triviaalikoulun oppilas (1801) – 1804 (dim.). Ylioppilas Turussa 8.11.1804 Fagerström, Ant. Er., Ostrob. _ 914. Pohjalaisen osakunnan jäsen 10.11.1804 [1804] Anton Eric Fagerström die X Novembris. Natus die XXVII Januarii 1786. | Hof-Rätts-Råd vid Kejserliga Wasa Hof-Rätt. | flyttad till Wiborg 1839. Matkapassi Kokemäenkartanoon matkustamista varten 14.4.1808. Tuomarintutkinto 16.6.1809. Turun hovioikeuden auskultantti 17.6.1809. Vaasan hovioikeuden auskultantti 5.11.1810. — Varatuomari 1815. Vaasan hovioikeuden kanslisti 1818, ylim. viskaali 1819, notaari s.v., protonotaari 1822, asessori 1823, hovioikeudenneuvos 1837. Viipurin hovioikeuden hovioikeudenneuvos 1839, ero varapresidentin arvonimellä 1855. † Viipurissa 6.2.1863.

Pso: 1:o 1827 Henriette Snellman († 1827); 2:o 1830 Brita Sofia Gummer († 1837).

Appi: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra, FM Johan Niklas Snellman 10391 (yo 1788, † 1844).

Appi: kielenkääntäjä, protokollasihteeri Henrik Reinhold Gummerus, myöh. Gummer 9418 (yo 1776, † 1803).

Poika: varatuomari Anton Henrik Fagerström 16767 (yo 1849, † 1903).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 56a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1678; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1809 (17.6.1809, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1806–1826 (18.11.1807); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #602. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 455 (CLVI); A. Dahl, Kort historik över Uleåborgs pedagogi och dess efterföljare trivialskolan... (1926) #341; A. Dahl, Supplement I till "Kort historik över Uleåborgs pedagogi och ..." (1927) s. 166; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1678. — H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 62; H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #148; W. Kannel (toim.), Viipurin hovioikeus 1839–1939 (1939) s. 150; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3886.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anton Erik Fagerström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11896>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.