Helsingin yliopisto

Tiedot

10.3.1806 Adolf Boman 12024. * 16.2.1788. Vht: Saarijärven nimismies, toimitusvouti Anders Boman († 1817) ja Maria Helena Forsén. Vaasan triviaalikoulun oppilas 4.10.1799 – 11.12.1805. Ylioppilas Turussa 10.3.1806 Boman, Adolphus, Wiburg _ 931. Viipurilaisen osakunnan jäsen 12.3.1806 1806. 12 Mars \ Adolf Boman \ 16/2 1788 \ Saarjerfvi \ Länsman \ Med betyg till Borgå för att Prestvigas, 1811 i Oct. | Consitorii Notarie i Borgå. | Pastor i Kangasniemi. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 1.10.1811. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 27.11.1811. — Pappina Saarijärvellä ja Hollolassa. Porvoon pedagogion vt. kollega 1814–17, samalla tuomiokapitulin vt. amanuenssi 1815, vt. notaari 1816, amanuenssi s.v., notaari 1822. Kangasniemen kirkkoherra 1829. † Kangasniemellä 29.8.1836.

Pso: 1:o 1818 Sofia Albertina Sirén († 1826); 2:o 1828 Maria Kristina Fredrika Holm († 1854).

Appi: Korpilahden kappalainen Karl Sirén 9614 (yo 1778, † 1809).

Appi: postikomissaari, protokollasihteeri Karl Fredrik Holm 9022 (yo 1772, † 1804).

Poika: Kivennavan kappalainen Albert Boman 16032 (yo 1842, † 1889).

Poika: Porvoon tuomiokapitulin notaari, FM Adolf Boman 16033 (yo 1842, † 1893).

Lanko: Viipurin lukion yliopettaja, FM Fredrik Adolf Holm 12065 (yo 1806, † 1855).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 27b; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1395; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1811. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 464 (CLVII); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1779; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 206. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 196; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 79, 81, 82, 342; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #393; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #66; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 164.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adolf Boman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12024>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Boman, Adolphus Viburg. p. 931 || Vib. 1395: 12.3.1806 [10.3]. Fadren länsman i Saarijärvi. Född 16.2.1788. Betyg 1.10.1811 till pvg i Borgå stift (27.11). Kaplansadj. i Saarijärvi s. å. Pastorsadj. i Hollola 1814. T. f. skolkollega i Borgå pedagogi 1814–17. Tillika t. f. aman. vid domkap. T. f. notarie der 1816, ordinarie 1821. Kh i Kangasniemi 1829. Död 29.8.1836. Skrift, se Elmgr. I, 48.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 464.