Helsingin yliopisto

Tiedot

4.2.1807 Erik Gustaf Ehrström 12093. * Luodossa 29.5.1791. Vht: Kruunupyyn kappalainen Anders Ehrström 8764 (yo 1768, † 1822) ja hänen 2. puolisonsa Anna Maria Reinius. Ylioppilas Turussa 4.2.1807 [Ehrström] Gust. Er. Ostrob. _ 942. Pohjalaisen osakunnan jäsen 12.2.1807 [1807] ‹Etunimet Gustavus Ericus on vaihdettu järjestykseen Ericus Gustavus.› Ehrström, die 12 Febr: 1807. Natus die 29 Maji 1791. | Philosophiæ Doctor 1815. Kyrkoherde i Tenala 1824. Prost 1826. Rysk Språklärare och Docens vid Åbo Universitet 1816. Kyrkoherde vid Svenska Lutherska Församlingen i Petersburg 1826; Ledamot af St. Wladimirs Ordens 4:de Class och af St. Stanislai Ordens 2:dra Class. Dog 1835 25/4. | Utgaf Jemte C. G. Ottelin (sedermera Biskop i Borgå) en Rysk Språklära jemte Chrestomathie samt ensam: S:t Catharinæ Svenska och S:t Mariæ Finska Församlingars i Petersburg historia. Pedagogian tutkinto 2.6.1807. Respondentti 27.4.1811 pro exercitio, pr. Fredrik Bergbom 11668. Todistus viranhakua varten registratuurassa 4.9.1811 Gustaf Eric Ehrström. Venäjän kieliopintoja Moskovassa 1812–13. Todistus viranhakua varten registratuurassa 17.9.1813. Respondentti 23.6.1815 pro gradu (Ryska språkets bildning. I s. 1–32), pr. Johan Henrik Avellan 10546. FM 13.10.1815. Preeses 19.6.1816 pro venia docendi. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 25.2.1824. — Pohjalaisen osakunnan kunniajäsen (1818). — Turun hovioikeuden ja lääninhallituksen venäjän kielen kääntäjä 1813. Turun akatemian Venäjän historian ja kirjallisuuden sekä venäjän kielen dosentti 1816. Tenholan kirkkoherra 1824. Pietarin ruots. Katarinan seurak. kirkkoherra 1825. Rovasti 1826. Pietarin lut. tuomiokapitulin jäsen. Suomalaisuusmies. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1825. † Pietarissa (ruots. seurak.) 13.4.1835.

Pso: 1:o 1816 Ulrika Lovisa Ahlstedt († 1831); 2:o 1832 Kristina Andrietta Fredrika Schulman († 1836).

Appi: Loimaan kappalainen Johan Ahlstedt 8599 (yo 1765, † 1804).

Poika: Hämeenlinnan yläalkeiskoulun vt. opettaja, FM Anders Johan Erik Ehrström 15361 (yo 1835, † 1844).

Poika: senaatin prokuraattori, professori, MOT Karl Gustaf Ehrström 15831 (yo 1840, † 1886).

Vävy: Porvoon lukion lehtori, FM Alexander Ferdinand Borenius 14108 (yo 1825, † 1881).

Vävy: Puumalan kappalainen Claes Gustaf Beyrath 14586 (yo 1829, † 1873).

Vävy: Kuopion pormestari, varatuomari Nils Fredrik Perander 15349 (yo 1835, † 1854).

Vävy: Tyrön kirkkoherra Konstantin Modeen 16169 (yo 1844, † 1881).

Yksityistod. saaja s.d.: Gustaf Severin Grönroos 12864; s.d.: Adam Vilhelm Tammelander 12872; s.d.: Gustaf Adolf Järnefelt 12897; s.d.: Gustaf Adolf Tenlén 12898; s.d.: Gustaf Robert Brunow 12899; s.d.: Johan Vilhelm Nygrén 12935; August Vilhelm Kropp 13079; s.d. veli: Fredrik August Ehrström 13887.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 49b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1729; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1811; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1813; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 471 (CLVIII); S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1729. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 391; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 387 (Ehrström Taulu 3); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 19; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #711; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #212R, 224R, 848P; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4157; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #620; E. G. Ehrström, Hämeen sydänmailla. Matkapäiväkirja 1811 (suom. M. Hirvonen). SKST 1059 (2007) 178 s.; K. Ketola, Ryssän koulussa (2007) s. 220.

Doria respondentti
Doria praeses

Päivitetty 5.1.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Gustaf Ehrström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12093>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.