Helsingin yliopisto

Tiedot

2.6.1807 Karl Fredrik Wallenström 12108. * Espoossa 20.3.1790. Vht: Lapin kirkkoherra Karl Samuel Wallenström 9586 (yo 1778, † 1830) ja Elisabet Ekholm. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 2.6.1807 [Wallenström] Carol. Fredr. Boreal. _ 945. Boreaalisen osakunnan jäsen 2.6.1807 [1807] Junii 2. Carolus Fridericus Wallenström natus 1786. die 20 Martii. | Imp. Dicast. Ab. nomen dedit 1811. | Registrator ibid. 1813. | Kämners-Præses i Fredrikshamn. Tuomarintutkinto 16.12.1811. Turun hovioikeuden auskultantti 18.12.1811. — Turun hovioikeuden ylim. kirjaaja 1813, apulaisaktuaari s.v. Haminan (sittemmin Viipurin?) kämnerinoikeuden esimies 1818. Karkasi 1820 (Lagus). "Oli rouva Krüdenerin ihailijoita ja lienee lopulta oleskellut superintendentti Böttigerin luona Chersonissa" (Westerlund 1923).

Pso: 1818 Karolina Sofia Rehberg († 1819).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 205b; HYK ms., Bor. osak. matr. #899; HYKA TAA Ba, Teologisen seminaarin oppilasmatrikkeli 1807–09 s. 20 (kl. 1808), 20 (sl. 1808); HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1811 (17.12.1811, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (5 kpl); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #651. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 477 (CLVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 130 (CLVIII). — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 761.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Fredrik Wallenström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12108>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.