Helsingin yliopisto

Tiedot

6.1807 Abraham Blom 12125. * Porissa 30.10.1789. Vht: Porin lukkari Isak Blom († 1814) ja Brita Elisabet Wadén. Porin triviaalikoulun oppilas 20.9.1799 (cl. etymol. #461) – 17.6.1807. Ylioppilas Turussa 6.1807 [Blom] Abraham. Satac. _ 948. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 20.6.1807 [1807] Junii XX. Abrahamus Blom Björneburgensis Nat: die XXX Octobris 1789. | Adj. Past:s i st. Mariæ år 1813. | Sacellanus i Nådendal 1816. | Sacellanus in Urdiala. Pedagogian tutkinto 20.6.1808 (kutsussa kuulusteluun on merkintä: boende hos Archidiacon. Nordqvist). Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 19.5.1813. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 26.5.1813. — Maarian kirkkoherran apulainen 1813. Tukholman suom. seurak. kirkkoherran apulainen s.v. Naantalin kappalainen 1816, Urjalan 1824. Varapastori 1834. † Urjalassa 12.7.1844.

Pso: 1816 Maria Elisabet Selin († 1843).

Veli: Iisalmen kappalainen Isak Blom 10888 (yo 1794, † 1826).

Lanko: porilainen kauppias Johan Selin 12344 (yo 1810, † 1863).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 25b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #1369; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1813; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 471 (CLVIII); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 84. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 114, 320; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #360; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 36.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Blom. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12125>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.