Helsingin yliopisto

Tiedot

12.12.1807 Erik Magnus Salvenius 12162. * Hämeenlinnassa 16.2.1792. Vht: Sääksmäen kirkkoherra, FM Adam Salvenius 8843 (yo 1769, † 1828) ja Maria Katarina Nordenswan. Ylioppilas Turussa 12.12.1807 [Salvenius] Eric Magnus. Tav. _ 956. Hämäläisen osakunnan jäsen 12.12.1807 [MDCCCVII] Decembris die XII Ericus Magnus Salvenius natus die XVI februarij 1792 patre præposito Contractus Hattulensis et pastore Säxmäkiensis Adamo Salvenio. | Auscultant i Kejserl. Åbo HofRätt 1811. | 1818 d. 22 Juni, erhållit titel af Vice Härads Höfdinge. | död 183?. Tuomarintutkinto 11.6.1811. Turun hovioikeuden auskultantti 21.6.1811. — Varatuomari 1818. Omisti Kylmäkosken Jokihaaviston tilan, mutta menetti sen. † Kylmäkoskella 4.6.1863. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 169a; HYK ms., Häm. osak. matr. #89; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1811 (13.6.1811, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (5 kpl); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #641. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 484 (CLIX).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Magnus Salvenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12162>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.