Helsingin yliopisto

Tiedot

21.2.1809 Karl Henrik Stenhagen 12227. * Kokkolassa 29.8.1792. Vht: Kokkolan kirkkoherra, FM Fredrik Stenhagen 8747 (yo 1767, † 1814) ja Anna Granroth. Oulun triviaalikoulun oppilas 27.8.1806 (cl. IV) – 1808 (avg. m. testim. vitae). Ylioppilas Turussa 21.2.1809 [Stenhagen] Car. Henr. Ostrob. _ 972. Pohjalaisen osakunnan jäsen 11.3.1809 [1809] Carolus Henricus Stenhagen d: 11 Mart. Natus die 15 Junii 1788. | Assessor vid Wasa Hofrätt. Död 1840. Tuomarintutkinto. Vaasan hovioikeuden auskultantti 19.6.1815. — Varatuomari 1818. Vaasan hovioikeuden kanslisti 1822, aktuaari 1823, ylim. viskaali s.v., notaari 1826, protonotaari 1832, asessori 1834. Viipurin hovioikeuden asessori 1839. † Vaasassa 23.3.1840.

Pso: 1822 Sofia Fredrika Donner († 1869).

Poika: Vaasan hovioikeuden auskultantti Karl Stenhagen 16101 (yo 1843, † 1849).

Lanko: merikapteeni Joakim Donner 13423 (yo 1820, † 1828).

Vävy: Mustasaaren kirkkoherra Isak Otto Appelberg 15919 (yo 1841, † 1894).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 182a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1750; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1815 (10.6.1815, Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten); KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 490 (CLX); A. Dahl, Kort historik över Uleåborgs pedagogi och dess efterföljare trivialskolan... (1926) #1371; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja V 1809–1827 (1957) #1750. — H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 104; H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #178; W. Kannel (toim.), Viipurin hovioikeus 1839–1939 (1939) s. 239; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7979.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Henrik Stenhagen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12227>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stenhagen, Car. Henr. Ostrob. p. 972 || Ob. 1750: 11.3.1809 [21.2]. Hans far p. 509, bror p. 902. Född 29.8.1793 (15.6?). Betyg 10.6.1815 till rätteg.v. Ausk. i Vasa hofr. 19.6.1815. Vicehäradsh. 1818. Kanslist 1822. Aktuarie. Extra fiskal. Notarie. Protonotarie 1832. Assessor 1834. Flyttad till Viborgs hofr. 1839. Död 23.3.1840.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 490.