Helsingin yliopisto

Tiedot

28.8.1658 Anders Timmelhedius, myöhemmin Timmelander Andreas Olai, Vestrogotus 1239. Vht: Timmelen (Timmelhedin) kirkkoherra, valtiopäivämies Olof (Olaus Caroli, yo Uppsalassa 1627, † 1664) ja hänen 1. puolisonsa Karin Andersdotter. Ylioppilas Turussa 28.8.1658 Timelhedius Andr. Olai VG _ 19‹¿›. Nimi on kopioitu 1733/34 Länsigötanmaalaisen osakunnan matrikkelista Ruotsalaisen osakunnan matrikkeliin [1658/59] \ 1658. d. 28 Aug. \ Andreas Olai Timmelhedius. Ylioppilas Uppsalassa 8.10.1661 ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. — Amiraliteettikollegion kanslisti noin 1665, erotettu 1669. Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri (1675). Amiraliteettikollegion ylim. kanslisti 1675 (vielä 1686).

/ Sivunumeron 19 Indexissä on nähtävästi virheellinen, sen pitänee olla 59. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 195a; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #49. — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 24 (IV), 80 (XIX), 94 (XXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 139 (25.11.1658, Andr. Westrog.), 335, 355, 357; B. Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala I 1595–1720 (1928–46) #547 (Timman), s. 360; H. Sallander, Västgötarna vid Åbo akademi under 1600-talet. Vestrogothica 6 (1944) s. 93. — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 783; J. Kleberg, Amiralitetskollegium – Marinförvaltningen. Svenska ämbetsverk III (1934) s. 44; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4253.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Timmelander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1239>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.