Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1811 Robert Ulrik von Pfaler 12409. * Lempäälässä 11.6.1794. Vht: varasotatuomari Venzel Ulrik von Pfaler 9310 (yo 1775, † 1852) ja Katarina Charlotta Grundström. Porvoon lukion oppilas 13.11.1807 – 22.7.1809. Ylioppilas Turussa kl. 1811 [von Pfaler] Rob. Ulric. Satac _ 1007. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 13.3.1811 [1811] Martii XIII. Robertus Ulricus Pfaler Lempelænsis natus die XI Junius anno MDCCXCIV. | Auscult. vid Åbo HofRätt År 1814. | Häradsskrifvare i Savolax. | erhöll afsked 1835. Turun hovioikeuden auskultantti 10.6.1814. — Hallituskonseljin (senaatin) ylim. kamarikirjuri 1816. Kuopion pataljoonan vt. sotatuomari 1819–20. Savon ylisen kihlakunnan henkikirjuri 1824, Heinolan kihlakunnan 1832, ero 1835. † Mikkelissä 9.11.1847.

Pso: 1:o 1824 Sofia Magdalena Walle († 1832); 2:o 1836 Zenobia Elisabet Lizelius († 1864).

Appi: Ristiinan kirkkoherra Samuel Lizelius 9043 (yo 1772, † 1830).

Poika: apulaispappi, FM ja TK Karl Axel von Pfaler 16314 (yo 1845, † 1878).

Lanko: Leppävirran kirkkoherra, FM Daniel Fredrik Walle 13277 (yo 1819, † 1867).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149b; HYK ms., Satak. osak. matr. II #1409; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813 (26.5.1813, Matheseos, Oecon. och Logices examen); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (2 kpl); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #697. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 507 (CLXII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1308. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1028 (von Pfaler Taulu 36); A. von Pfaler, Pfaleriana. SSJ 30 (1976) s. 64 (Taulu 51).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Robert Ulrik von Pfaler. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12409>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.