Helsingin yliopisto

Tiedot

14.4.1812 Germund Fredrik Aminoff 12529. * Rantasalmella 25.7.1796. Vht: majuri Germund Fredrik Aminoff († 1816) ja hänen 1. puolisonsa Helena Katarina Rehbinder. Ylioppilas Turussa 14.4.1812 [Aminoff] Germund. Fredr. Nob. Wib. _ 1023. Viipurilaisen osakunnan jäsen 14.4.1812 14/4 1812 \ Germund Fredrik Aminoff \ 26/7 1796 \ [Major] \ [Randasalmi] \ 1817. D. 11. Junii uttagit betyg för att resa till Upsala. | återkommen som prom. Philos. Dr. | Adjunkt i Philos. vid Alex. Univ. 1831. | Professor i Philosophien 1848. Respondentti 16.4.1817 pro exercitio, pr. Adolf Ivar Arwidsson 12364. Todistus Uppsalan yliopistoon siirtymistä varten registratuurassa 16.6.1817. Ylioppilas Uppsalassa 7.11.1817 Germundus Fredericus Aminoff Nobilis Fenno (* 1796). Antea Civis Academiæ Aboensis 1812. FK Uppsalassa 1824. Respondentti Uppsalassa 26.5.1827 pro gradu, pr. Joh. Tranér. FM Uppsalassa 16.6.1827. Preeses 16.6.1830 pro venia docendi (ja viidesti myöhemmin s.v.). Väitöskirja 28.9.1844 pro munere. Preeses 30.9.1848 pro munere. — Uppsalan Suomalaisen osakunnan kuraattori 1818–24. Viipurilaisen osakunnan kunniajäsen 1829. — Aleksanterin yliopiston filosofian dosentti 1831, filosofian apulainen s.v. Professorin arvonimi 1838. Helsingin yksityislyseon esimies 1841–45. Painotarkastuskomitean jäsen 1847–65. Teoreettisen ja käytännöllisen filosofian vt. professori 1848, vakinainen 1849, ero 1852. † Helsingissä 21.5.1876.

Pso: 1837 Beata Sofia von Essen († 1890).

Veli: Vaasan laamannikunnan laamanni Henrik Gustaf Aminoff 12528 (yo 1812, † 1871).

Poika: metsänhoitaja Germund Gustaf Aminoff 17420 (yo 1855, † 1860).

Poika: metsänhoitaja Adolf Otto Aminoff 17680 (yo 1857, † 1888).

Poika: yleisten rakennusten ylihallituksen sihteeri Karl Fredrik Aminoff 18383 (yo 1864, † 1892).

Poika: valtioneuvos, FM ja MOK Torsten Johan Aminoff 18445 (yo 1865, † 1936).

Yksityistod. saaja: Julius Gustaf Reinhold Thilén 14619; Emil Nybergh 15099; Karl Johan Oskar von Numers 15110; Oskar Reinhold von Numers 15112; Gustaf Otto Grotenfelt 15224; Nils Karl Elias Grotenfelt 15225; Gottfried August Scheele 15226.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 7b; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1510; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1817 f. 105; KA Ansioluettelokokoelma; UUB Kansliets arkiv D I:8, Studentmatrikel 1816–1830. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 512 (CLXIII); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 124 (Album Nationis Fennicæ #125); Uppsala universitets matrikel IV 1801–1817 (utg. P. Sjögren, 1960) s. 114; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 225. — G. Marklin, Catalogus disputationum ... iterum continuatus I. Disp. Upsalienses (1856) p. 157; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #179; G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 71, 72; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. I (1925) s. 16; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 84 (Aminoff Tab. 52); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 24 (Aminoff Tab. 35); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #194R; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 54.

Doria respondentti

Päivitetty 16.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Germund Fredrik Aminoff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12529>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.