Helsingin yliopisto

Tiedot

1.3.1813 Abraham Poppius 12603. * Juvalla 30.10.1793. Vht: tilanomistaja Juvan Partalassa, luutnantti Johan Poppius († 1823) ja Katarina Elisabet Cygnaeus. Kuopion triviaalikoulun oppilas 7.4.1807 – 1807. Porvoon lukion oppilas 3.2.1810 – 12.12.1812 (dim.). Pääsykuulustelu 28.2.1813. Ylioppilas Turussa 1.3.1813 [Poppius] Abrah., Wiburgensis, _ 1032. Viipurilaisen osakunnan jäsen 1.3.1813 1/3 1813 \ Abraham Poppius \ 30/10 1793 \ Löjtnant \ Jockas \ Den 20. Sept:r 1817. Uttagit betyg för att resa till Upsala. | Kapellan i Jockas. Keräsi suomalaisia runoja ja kansanlauluja. Todistus Uppsalan yliopistoon siirtymistä varten registratuurassa 2.10.1817. Ylioppilas Uppsalassa 7.11.1817 Abrahamus Poppius Fenno (* 1793) Antea civis Academiae Aboensis 1813. Respondentti Uppsalassa 3.6.1818 (De reciproca conjugationum forma in lingua Fennica dissertatio. P. I), pr. Skytten kaunopuh. ja polit. prof. Ol. Kolmodin. Vihitty papiksi Uppsalan hiippakunnassa 5.6.1823. — Pappina Tukholman suom. seurakunnassa, Pietarin suom. seurakunnassa ja Viipurissa. Varapastori 1827. Juvan 1. kappalainen 1833 (virkaan 1835). Suomenkielinen runoilija. † Juvalla 19.6.1866.

Pso: 1861 Vilhelmina Felin tämän 2. avioliitossa († 1885).

Isän isä: Pieksämäen kirkkoherra, FM Abraham Poppius 6042 (yo 1733, † 1768).

Äidin isä: sotatuomari Georg Cygnaeus 8027 (yo 1758, † 1793).

Veli: henkikirjuri Georg Vilhelm Poppius 12953 (yo 1816, † 1840).

Veli: komissiomaanmittari Gabriel Poppius 13927 (yo 1824, † 1851).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 152a; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1532; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1817 f. 143; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1813; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2727; UUB Kansliets arkiv D I:8, Studentmatrikel 1816–1830. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 529 (CLXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 133 (CLXIV); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 125 (Album Nationis Fennicæ #127); A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1353; Uppsala universitets matrikel IV 1801–1817 (utg. P. Sjögren, 1960) s. 114; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 229; K. Wirilander, Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Triwialskola 1788–1815. SSJ 27 (1970) #277. — G. Marklin, Catalogus disputationum ... continuatus I. Disp. Upsalienses (1820) p. 125; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 284, 286; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 441; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #168; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1040 (Poppius Taulu 6); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 63; Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 106 (Poppius Taulu 8); E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 166; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 589; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #662; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 239; Suomen kansallisbiografia 7 (2006) s. 775.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Poppius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12603>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.