Helsingin yliopisto

Tiedot

18.6.1813 Karl Tengström 12646. * Pietarsaaressa 8.11.1794. Vht: hallituskonseljin valtiovaraintoimituskunnan kamreeri Karl Fredrik Tengström († 1824) ja Anna Margareta Bergbom. Oulun triviaalikoulun oppilas 2.2.1807 (cl. III) – 1808 (avg.). Vaasan triviaalikoulun oppilas 22.2.1809. Turun katedraalikoulun oppilas 11.2.1810 (in cl. tert.) – 14.6.1813 (examen). Pääsykuulustelu 17.6.1813. Ylioppilas Turussa 18.6.1813 [Tengström] Car., Ostrob., _ 1036. Pohjalaisen osakunnan jäsen 19.6.1813 [1813] Carl Tengström Die XIX Junii. Natus die VIII Novembris 1794. | Vice Häradshöfding. Respondentti 27.11.1816 pro exercitio, pr. Lars Johan Prytz 11955. FK 11.6.1818. Suomen asiain komitean tutkinto 11.6.1822. Todistus siviilivirkakuntaan pyrkimistä varten registratuurassa 13.6.1822. Turun hovioikeuden auskultantti 19.6.1822. Respondentti 16.6.1823 pro gradu, pr. Carl Reinhold Sahlberg 10919. FM 27.6.1823. Vaasan hovioikeuden auskultantti 24.10.1823. — Varatuomari 1828. Asianajaja Kokkolassa. † Kokkolassa 5.10.1853. Naimaton.

Isän isä: Kokkolan pitäjänapulainen, FM Johan Tengström 6914 (yo 1743, † 1767).

Veli: vuorimestari, FM Fredrik Tengström 13140 (yo 1818, † 1871).

Veli: Pietarsaaren pormestari, hovioikeuden asessori, FM Gabriel Tengström 13141 (yo 1818, † 1885).

Lanko: teoreettisen filosofian professori, FM Fredrik Bergbom 11668 (yo 1802, † 1830).

Lanko: filosofian professori, FM Johan Jakob Tengström 11688 (yo 1803, † 1858).

Lanko: Porvoon lukion lehtori, professori, FM ja TT Johan Ludvig Runeberg 13687 (yo 1822, † 1877).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 191b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1830; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1822; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1813; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #876. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 530 (CLXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 134 (CLXIV); A. Dahl, Kort historik över Uleåborgs pedagogi och dess efterföljare trivialskolan... (1926) #1453; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #2016; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja V 1809–1827 (1957) #1830. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1291 (Tengström Taulu 6); H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #222; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3254R, 3428R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2048.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Tengström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12646>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.