Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1813 Johan Hirn 12671. * Porvoossa 30.1.1795. Vht: Padasjoen kirkkoherra Anders Vilhelm Hirn 9129 (yo 1773, † 1811) ja hänen 2. puolisonsa Anna Elisabet Solitander. Porvoon lukion oppilas 4.2.1809 – 18.6.1813. Pääsykuulustelu 4.10.1813. Ylioppilas Turussa sl. 1813 [Hirn] Johannes, Viburg. _ 1040. Viipurilaisen osakunnan jäsen 7.10.1813 7/10 1813 \ Johan Hirn \ 30/1 1795 \ Prost \ Padasjoki \ Med Betyg från Borgå Gymnasium. | Prom. Phil. Mag. 1819. Uttagit betyg d. 7. Febr. 1821. för att blifva Präst i Borgå Stift. Respondentti 14.5.1817 pro exercitio, pr. Karl Gustaf Ottelin 12366. FK 26.3.1819. Respondentti 19.6.1819 pro gradu, pr. Carl Reinhold Sahlberg 10919. FM 28.6.1819. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 17.2.1821. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 6.6.1821. — Apulaismessupappi Porvoossa 1821, vt. arkkidiakoni 1822, vakinainen 1823. Varapastori 1827. Rautalammin kirkkoherra 1839. Rovasti 1843. † Rautalammilla 6.12.1858.

Pso: 1826 Agata Charlotta Rancken († 1873).

Appi: Perniön kirkkoherra, TT Gustaf Rancken 9033 (yo 1772, † 1831).

Poika: Jyväskylä lyseon opettaja, HFM Richard Engelbrekt Hirn 16967 (yo 1851, † 1914).

Poika: piirilääkäri Kristiinankaupungissa, KM August Eberhard Hirn 17201 (yo 1854, † 1890).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 88a; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1542; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1821; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1813; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1373. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 535 (CLXV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1332; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 231. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 114; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 221; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 586 (Hirn Taulu 15); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 41; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2714R, 3408R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2625; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 166.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Hirn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12671>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.