Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1814 Lars Henrik Törnroth 12731. * Köyliössä 24.11.1796. Vht: Eurajoen kirkkoherra, FM Henrik Törnroth 9057 (yo 1772, † 1820) ja hänen 2. puolisonsa Sofia Albertina Demoën. Porin triviaalikoulun oppilas 1.9.1809 (cl. syntact. #325) – 17.6.1814. Pääsykuulustelu 20.6.1814. Ylioppilas Turussa kl. 1814 [Törnrot] Laurent. Henr. Satac. _ 1045. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 22.6.1814 [1814 Jun. XXII] Laurentius Henricus Törnroth, EuraÅminnensis natus in Kjula die 24/11 1796. | Prom. Philos. Mag:r A:o 1819. | Med. Licent. 1822. | Stads Läkare i Lovisa 1/3 1823. | Provinc. Läkare i Saarijärvi 1824. | Prov. Läkare i Tammerfors 6/4 1829. | Promotus Medicinæ Doctor 20/6 1832. | Adjunct i Chirurgien och Barnförlossnings Konsten 12/7 1834. | Chirurg. & Art. Obstetric. Professor 1838. | Satakunda Afdelnings Inspector 1841. Arctiater 1844. Respondentti 15.3.1817 pro exercitio, pr. Gustaf Renvall 11522. FK 20.4.1819. Respondentti 26.6.1819 pro gradu, pr. Gustaf Gabriel Hällström 10699. FM 28.6.1819. LK 6.1821. Palveli Tukholman serafiimilasaretissa ja synnytyslaitoksessa 1821. LL 12.1822. Väitöskirja 15.6.1832 pro doctoratu, pr. Nils Abraham af Ursin 11946. LT 20.6.1832. Preeses 30.4.1834 pro munere. Opintomatka Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan 1835–36. Preeses 30.9.1837 pro munere. — Satakuntalaisen osakunnan kuraattori 1834–38, inspehtori 1841–46. Lääket. tiedek. dekaani 1853–55, promoottori 1860. — Loviisan kaupunginlääkäri 1822, samalla ylim. pataljoonanlääkäri 2. Suomen jalkaväkirykmentissä 1822–24. Saarijärven piirin piirilääkäri 1824, Tampereen piirin 1829. Viipurin linnan- ja lasaretinlääkäri 1833. Turun kaupunginlääkäri s.v. Aleksanterin yliopiston kirurgian ja synnytysopin apulainen Helsingissä 1834, kirurgian ja synnytysopin professori 1838, ero täysinpalvelleena 1857. Yliopiston vararehtori 1848–55. Arkkiatri 1844. Lääkintöylihallituksen jäsen 1838, vt. päätirehtööri 1855, vakinainen 1857, ero 1863. Valtioneuvos 1857. Käytti ensimmäisenä Suomessa leikkauksessa eetterinarkoosia 1847. Tunnettu taitavana kirurgina, teki mm. menestyksellisiä kaihileikkauksia. † Helsingissä 13.8.1864.

Pso: 1823 Agata Taxell († 1870).

Poika: piirilääkäri, KM Julius Konstantin Törnroth 16337 (yo 1846, † 1875).

Poika: tarkastaja Karl Emil Törnroth 16340 (yo 1846, † 1892).

Lanko: Turun tullikamarin pakkahuoneentarkastaja Adolf Johan Taxell 13606 (yo 1822, † 1868).

Yksityistod. saaja: Adolf Johan Taxell 13606.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 196a; HYK ms., Satak. osak. matr. II #1456; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1814; KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 538 (CLXV); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 46. — G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 63; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 1031; G. Johnsson, Suomen piirilääkärit 1749–1927. SSV 11 (1927) s. 49; L. Ahla, Poimintoja euralaisesta Nuorante-suvusta. Satakunta 12 (1946) s. 52; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1808R, 3289R.

Doria respondentti

Päivitetty 31.5.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Henrik Törnroth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12731>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Törnrot [Törnroth], Laurent. Henr. Satac. p. 1045 || Sat. 1456: 22.6.1814 [20.6], Euraåm. Hans far p. 535. Född 24.11.1796 i Kjulo. Stipendiat 1816–22. Respondens 15.3.1817 u. Renvall, 26.6.1819 u. Hällström, 1832 för medic. grad u. Ursin. Magister 28.6.1819. Medic. kand. 1821, licent. 1822, d:r 20.6.1832. Tjenstgj. vid Serafimer lasarettet och accouchementsh. i Sth 1821. E. o. bataljonsläk. vid 2 finska inf. reg. 1822. Stadsfysiker i Lovisa s. å. Provinsialläkare i Saarijärvi 1824, i T:fors 1829. Slotts- och lasar. läk. i Viborg 1833. Stadsfysiker i Åbo s. å. Adjunkt i kirurgi och barnförlossningskonst 1834. Vetenskaplig resa 1835–36. Kurator för Sat. afd. 1834–38, inspektor 1841–46. Professor i kirurgi och barnförlossningskonst 1838. Arkiater 1844. Univ. prorektor 1848–55. T. f. generaldirektör för medicinalverket 1855, ordin. 1857. Afsked från professuren såsom emeritus 1857; från generaldirekt. embetet 1863. Död 13.8.1864 i H:fors. Ledamot af flere lärda sällsk. Skrifter, se Marklin; Elmgr. II, 79. 156; Renvall.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 538.