Helsingin yliopisto

Tiedot

29.11.1815 Karl Henrik Leidenius 12866. * Perttelissä 7.7.1795. Vht: Salon kappalainen Henrik Leidenius 10384 (yo 1787, † 1833) ja Regina Nordgren. Turun katedraalikoulun oppilas 27.2.1811 (in cl. prim.) – 24.8.1814 (abiit e cl. conrect.). Yksityistodistus 27.11.1815. Pääsykuulustelu 28.11.1815. Ylioppilas Turussa 29.11.1815 [Leidenius] Car. Henr. Bor. F. _ 1070. Boreaalisen osakunnan jäsen 29.11.1815 [1815] Nov. XXIX. Carl Henrik Leidenius natus die VII Julii 1795. | Adj. Sac:i in Uskela 1818. | Concionator ad Officin. Ferr. Koskis 1819. | Sacellanus in St. Bertill 20/5 1824. | Pastoris Vicarii titulo auctus 15/12 1838. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 10.6.1818. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 16.6.1818. — Perttelin kappalaisen apulainen 1818. Kosken ruukinsaarnaaja Perniössä 1819. Perttelin kappalainen 1824, Uskelan vt. kirkkoherrana 1825–26 ja 1830–31. Varapastori 1838. Korsnäsin kappalainen 1845 (virkaan 1847). † Korsnäsissä 6.2.1878.

Pso: 1820 Maria Elisabet Rothsten († 1885).

Poika: Kurikan kirkkoherra, FM Karl Johan August Gotthard Leidenius 16009 (yo 1842, † 1900).

Vävy: lääninmaanmittari, kamarineuvos Adolf Ferdinand Berger 15568 (yo 1838, † 1905).

Yksityistod. antaja 27.11.1815: Johan Magnus Lindemarck 11339.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 113b; HYK ms., Bor. osak. matr. #953; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1818; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1815; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1974; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 556 (CLXVII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 408, 428.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Henrik Leidenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12866>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.